MAASSLUIS | Gemeente Maassluis sluit 2023 af met een financieel positief resultaat. Er is een netto jaarrekeningresultaat van 5,5 miljoen euro. Dat is 2,2 miljoen euro meer dan begroot. Het positieve saldo is vooral te danken aan een algemene uitkering uit het Gemeentefonds, de zogenoemde decembercirculaire.

In de jaarstukken blikt het college van burgemeester en wethouders inhoudelijk en financieel terug op 2023. Wethouder Sjef Evers (financiën): “Wij willen als college ‘Samen betrokken het verschil maken’, met behulp van bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.  Daardoor konden we in 2023 werken aan een duurzame, sociale, veilige en levendige stad, waar iedereen zich thuis voelt en mee kan doen.”

Resultaten

Het afgelopen jaar waren er rondom de erfgoeddeal en Loods M ontwikkelingen te zien. Samenwerking tussen de historische schepen en Ervaar Maassluis heeft geleid tot een succesvol vaarprogramma.

Verder is in het kader van het bestrijden van armoede en schulden 1 miljoen euro extra ingezet voor de ondersteuning van inwoners en organisaties die worstelen met de gevolgen van de energiecrisis en gestegen prijzen.

Ook is er gewerkt aan het versterken van de sociale verbindingen in de stad via het platform #SamenzijnwijMaassluis, is er een grote groep Oekraïners gehuisvest op de Lely Campus en zijn vluchtelingen succesvol opgevangen op vluchtelingenboot Lady Anne.

Bovendien zijn er drie geslaagde verkiezingen georganiseerd; die voor de Provinciale Staten en Waterschappen in maart 2023, de Tweede Kamer in november en de verkiezingen voor het Europees Parlement afgelopen week.

Tot slot zijn er stappen gezet om de leefbaarheid in onze stad te vergroten. Dankzij investeringen in infrastructuur en groen hebben we de buitenruimte verbeterd.

Tegenvallers

Gemeente Maassluis is evenwel geconfronteerd met onverwachte tegenvallers, zoals de vervanging van de Koepaardbrug en de slechte staat van kademuur M2 aan de Haven. Voor de kademuur is in de jaarrekening van 2023 al een noodzakelijke voorziening getroffen.

Het financiële jaar 2023 sluit de gemeente af met een plus van 5,5 miljoen euro. Dat is 2,2 miljoen euro meer dan begroot. Het college wil hiervan een deel reserveren voor de afwikkeling van de uitkering van de energietoeslag in 2024, het project Maritiem Erfgoed Maassluis (waaronder Loods M) en Tour de France Femmes, het wielerevenement dat deze zomer ook Maassluis aandoet. Het restant – zo’n 4,4 miljoen euro – wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Ondanks het positieve resultaat heeft gemeente Maassluis een minder rooskleurige toekomst in het vooruitzicht. Maassluis behoort tot de 80 procent van gemeenten die de begroting vanaf 2026 niet meer sluitend krijgt. “Daarom bereiden wij ons voor op eventuele te maken keuzes in ambities, middelen en organisatie. Er zullen moeilijke keuzes gemaakt moeten worden, bij een schaarste in zowel middelen als mensen”, aldus Evers.

De jaarstukken 2023 worden op dinsdag 9 juli ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek

Geen Reactie

Wij WEIGEREN Reacties ZONDER Voornaam + Achternaam!