door Irma Moekestorm

MAASSLUIS | Elke stad heeft Maatschappelijk Betrokken Ondernemingen nodig. Bedrijven, die naast de zorg voor het goed draaien van hun bedrijf, óók willen bijdragen aan het welzijn in de stad. Een van die bedrijven in Maassluis, is zwembad Dol-fijn. 

Zwembad Dol-fijn wil een plek zijn, waar je je welkom voelt, waar je bij je naam genoemd wordt en je je op je gemak voelt. Een plek waar je kunt leren, plezier kunt maken en mag zijn wie je bent.

Manager Michael is aan het woord: ‘In het water van Dol-fijn, tref je jong en oud aan. Een zwembad is een plek waar je werkt aan je weerstand en conditie en dat maakt zwemmen voor heel veel mensen een geschikte manier van bewegen.’

Dolf-fijn heeft, voor het handen en voeten geven van het maatschappelijk betrokken ondernemen, Stichting Present als partner. Onlangs heeft het zwembad een Certificaat voor Maatschappelijk Betrokken Ondernemen uitgereikt gekregen van coördinator Tanja Cats van Present. 

Hoe geeft het zwembad vorm aan het maatschappelijk betrokken zijn?

‘Het zwembad stelt per jaar een flink aantal freecards ter beschikking aan mensen voor wie de entreeprijs een reden is om niet naar het zwembad te gaan. Wij willen juist graag dat zwemmen voor iedereen bereikbaar is,’ aldus Esther Pasterkamp, coördinator van receptie en horeca.

Stichting Present heeft contact met mensen die een gratis toegangskaartje goed kunnen gebruiken. Coördinator Tanja Cats van Present vult aan dat andere maatschappelijke organisaties voor hun cliënten freecards kunnen aanvragen bij Present.

Naast het beschikbaar stellen van freecards, wil Dol-Fijn meer doen voor de stad. Zo zijn zij ook coalitiepartner van Gemeente Maassluis rondom het thema eenzaamheid.

Esther: ‘In het zwembad vangen wij veel op. Zo signaleren wij bijvoorbeeld eenzaamheid. Tijd voor een praatje, maken wij altijd. En als er meer blijkt te zijn, verwijzen we door naar organisaties of verenigingen die welllicht iets zouden kunnen betekenen. Iemand die bijvoorbeeld nieuwe contacten wil, vertellen we over de mogelijkheid om een gezellig bakkie te doen bij een buurtcentrum.’

 

Zou jij met jouw bedrijf ook meer betrokken willen ondernemen? Neem dan contact op met Stichting Present via info@presentmaassluis.nl om samen de mogelijkheden te bespreken.

Stichting Present

Stichting Present

STICHTING PRESENT | Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.