© PR - Profielschets nieuwe burgemeester Maassluis is gereed

De Vertrouwenscommissie in oprichting, bestaande uit de fractievoorzitters, heeft een voorstel voor een profielschets voor de nieuwe burgemeester van Maassluis voorgelegd aan de gemeenteraad. In het bijzijn van de commissaris van de Koning van Zuid-Holland, Jaap Smit, zal de gemeenteraad van Maassluis zich op donderdag 18 december a.s. uitspreken over de voorgestelde profielschets.

In de profielschets is onder meer rekening gehouden met de resultaten van de enquête onder inwoners van Maassluis. Meer dan 200 personen hebben tussen 13 en 27 november jl. een vragenlijst ingevuld. De vertrouwenscommissie is blij met de reacties. Het eindrapport van deze burgerraadpleging is als bijlage bij de profielschets gevoegd.

Uit de profielschets blijkt dat Maassluis op zoek is naar een stevige burgemeester die bereid is zich meer dan 100% in te zetten voor de stad. Hij moet vooral een verbinder en netwerker zijn die contacten met de samenleving, omliggende gemeenten en de regio onderhoudt èn deze contacten voor de gemeenten weet te benutten.

In de profielschets is allereerst de context geschetst waarin de nieuwe burgemeester komt te werken. Daarna is beschreven wat de inwoners van Maassluis belangrijk vinden. Vervolgens is aangegeven wat van hem of haar wordt verwacht bij het uitvoeren van rollen en taken. Ten slotte geeft de profielschets inzicht in de bestuurscompetenties waarover de nieuwe burgemeester van Maassluis moet beschikken.

De openbare raadsvergadering waarin de profielschets wordt behandeld vindt plaats op donderdag 18 december a.s. en begint om 19.30 uur. De voorzitter van de Vertrouwenscommissie, Sjoerd Kuiper, zal de profielschets dan toelichten en vragen van de commissaris beantwoorden.

De agenda voor de raadsvergadering is te vinden op de website van de gemeente Maassluis: http://maassluis.notudoc.nl/  Daar is ook de profielschets en het eindrapport van de burgerraadpleging te vinden.

Bijlagen:

Profielschets definitief

Profielschets definitief Publieksonderzoek nieuwe burgemeester gemeente Maassluis definitief

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt