MAASSLUIS | Wethouder Fred Voskamp informeerde per brief de gemeenteraad over de stand van zaken van het project ‘Kademuur Haven’. Dit betreft de kademuur tussen de Wateringse Sluis en de Zure Vischsteeg.

In 2019 hebben wij besloten de kademuur niet in zijn geheel te vervangen maar de kademuur duurzaam te herstellen. Hieronder wordt verstaan het volledige overnemen van de in slechte staat verkeerde houten fundering door een nieuwe fundering. Hierdoor zou de kademuur in zijn geheel kunnen blijven staan en zouden alle componenten die nog goed van kwaliteit zijn worden hergebruikt.

In 2020 en 2021 zijn de benodigde onderzoeken verricht is het ontwerp uitgewerkt.

Het uitgewerkte ontwerp wordt uitvoerbaar geacht maar tegen aanzienlijke risico’ s en kosten. Dit is ook gebleken uit een marktverkenning die wij hebben laten uitvoeren waarin de haalbaarheid van het uitgewerkte ontwerp is beschouwd.

Vanwege de aanwezige risico’s en de hoge investeringskosten hebben wij besloten om in afwijking van het besluit van 2019 niet meer alleen vast te houden aan het huidige ontwerp om de kademuur duurzaam te herstellen maar ook een totale vervanging te overwegen.

Voskamp: “We gaan een bouwteam aanbesteden en zullen dit complexe project gezamenlijk met een aannemer verder uitwerken. Op deze manier gebruiken we de kennis en ervaring uit de praktijk. Uiteindelijk zal dit leiden tot een plan met hopelijk beheersbare risico’s. Het uitgewerkte plan inclusief de financiële consequenties zullen wij aan u voorleggen ter besluitvorming.”


Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek