De PvdA fractie stel een veelheid aan vragen aan het college van B&W  in het kader van artikel 51 over gebruik binnensportaccommodaties gedurende de zomerperiode en over de schoonmaak.

Beschikbaarheid sporthallen

Waarom zijn de sporthallen in Maassluis gedurende de zomer niet beschikbaar voor verenigingen. Hoe staat dat met de beschikbaarheid van de gymzalen? Welke redenen heeft de gemeente voor het wel of niet beschikbaar stellen van deze accommodaties? Hoe zit het met de beschikbaarheid van de sporthallen en gymzalen in Maassluis gedurende de overige schoolvakanties?

Reguliere schoonmaak 

Hoe kan het zijn dat mocht het wel mogelijk zijn de gymzalen in de zomerperiode te huren deze in ieder geval tot 21 augustus 2014 nog niet zijn schoongemaakt en daar waar nodig onderhoud is gepleegd? Dit terwijl u in het verleden als reden heeft aangegeven voor het niet-verhuren van de binnensportaccommodaties dat er in deze periode onderhoud- en schoonmaakwerkzaamheden plaatsvinden. U heeft de zalen weer verhuurd vanaf 26 augustus 2014. Kunt u garanderen dat de binnensportaccommodaties op het moment dat u deze verhuurt. in ieder geval zijn schoongemaakt zodat de huurders hier op een normale manier gebruik van kunnen maken? Hoe compenseert u de huurders indien dit niet gebeurd is?

Beloofd in coalitieakkoord

In hoeverre strookt de huidige situatie van sommige binnensportaccommodaties met de tekst uit het coalitieakkoord waarin u aangeeft dat

Het streven is om de buitensportcomplexen en gemeentelijke binnensportaccommodaties goed te onderhouden en te beheren

De in de sportnota genoemde maatregelen om sportaccommodaties op een goed kwaliteitsniveau te brengen , moeten zonder vertraging worden uitgevoerd. Uitgangspunt is dat de tarieven voor verenigingen redelijk blijven.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt