MAASSLUIS | Op 24 mei 2022 heeft de fractie van de PvdA op grond van artikel 51 van het Reglement van Orde vragen gesteld ten aanzien van de vernielingen in Maassluis West. Per brief beantwoordt B&W 5 maanden na dato eindelijk de vragen in de gestelde volgorde.

De beantwoording begint met: “Allereerst excuses voor de late afhandeling van deze vragen. Door vakanties, ziekte en personeelstekorten heeft dit lang geduurd.”

Redactie – Wij signaleerden al eerder dat de kwaliteit van de beantwoording vanuit B&W zeer te wensen overlaat. Ook nu maakt een non-antwoord duidelijk dat B&W worstelt met de kennis en kwaliteit van personeel op het stadshuis. Een zorgelijke ontwikkeling die zou moeten worden aangekaart door de raad.

lees hier de gehele:

KERNVRAAG

Eerder stelde de PvdA Maassluis al vragen over de verloedering van het station en de onveiligheid die daarmee samen gaat. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het stelen van fietsen. In antwoord op onze vragen van 2017 gaf u aan daarover in gesprek te gaan en constant te zijn met RET. Hoe kan er gezamenlijk voor worden gezorgd dat dit soort zaken snel en effectief worden opgepakt?

Antwoord B&W
Het probleem van fietsendiefstal en vandalisme hebben uiteraard de aandacht van het college, de politie en Handhaving & Toezicht, de RET e.d. We gaan de mogelijkheden na om daar een camera te plaatsen. Wat we al hebben gedaan is bij de inrichting en het materiaalgebruik gekeken naar vandalisme-gevoeligheid. Zo kunnen fietsen met een hangslot worden vastgezet aan de ogen in de
fietsenrek.


Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek

1 Reactie

  1. M.de Jonge
    11 oktober 2022 at 12:33

    Echt, ik laat mij geen loer draaien….daarom vind ik B&W Maassluis 1 groot probleem op net als in de Haagse poppenkast een enkeling na behapbaar.
    Ik heb gezegd en daar moet u het mee doen.