MAASSLUIS | Afgelopen dinsdag 21 november heeft de VSP Maassluis vragen gesteld over het inventariseren van camera’s door politievrijwilligers. Diverse berichten uit de samenleving vormden de aanleiding voor de vragen. Inwoners zijn niet op de hoogte van deze actie van de politie en er waren signalen met sterke vermoedens dat het mogelijk niet om politie medewerkers ging.

Fractievoorzitter Jan van der Maarel die hierover helderheid wilde verkrijgen, kreeg van burgemeester Haan in eerste instantie de toezegging dat hij informatie hierover wil gaan halen bij de politie, aangezien deze actie ook bij hem niet bekend is.

Nep nieuws

In een interpellatie maakte Sjoerd Kuiper (PvdA) de kanttekening dat de politie op haar website zegt dat ze dit soort onaangekondigde acties nooit doen en Marcel ‘t Hart (CDA) haastte zich om deze berichten uit de samenleving ook als ‘nepnieuws’ te kwalificeren. Burgemeester Haan daarop reageerde met een grijns: “In dat geval, Meneer van de Maarel, heeft u zich schuldig gemaakt aan fake news”.

Bekijk de Video: vanaf minuut 8:00 -15:00

Diskwalificerend

Het feit dat de burgerij niet op de hoogte is en burgers terecht argwanend zijn, mag nooit leiden tot het in diskwalificerende termen spreken over een partijfractie in de gemeenteraad. Het is juist de taak van de raad om te signaleren aan de hand van die berichten.

 

Signaal uit burgerij

Brief van de burgemeester op 22 november

Dames en heren,

N.a.v. de vragen van de VSP in het actualiteitenhalfuur over het inventariseren van camera’s treft u onderstaande mededeling van de burgemeester aan.

Geachte leden van de gemeenteraad,

Naar aanleiding van de vragen die de VSP op 21 november jl. heeft gesteld in het actualiteitenhalfuur met betrekking tot het project ‘Camera in beeld’, kan ik u het volgende mededelen.

Van het wijkteam van de politie heb ik op 22 november jl. vernomen, dat politie vrijwilligers sinds anderhalve maand in Maassluis inventariseren welke inwoners over een camera beschikken. Dit wordt voor het landelijke politieproject ‘Camera in beeld’ in kaart gebracht om de database te vullen. De politie vrijwilligers waren herkenbaar door een vestje en konden zich als zodanig legitimeren. Mij is toegezegd dat de politievrijwilligers binnen korte tijd een politie uniform krijgen, zodat zij beter herkenbaar zijn. Daarnaast zal de politie volgende week via een artikel in De Schakel nadere informatie verstrekken.

Zoals ik op 21 november jl. heb gezegd tijdens de gemeenteraadsvergadering, was ik hiervan niet op de hoogte. Mijn ongenoegen hierover zal ik bespreken met de wijkteamchef.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Edo Haan

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

2 Reacties

 1. 24 november 2017 at 01:13

  Wie heeft er tegenwoordig geen camera?
  Of bedoelt men een beveiligingscamera? Dan mag dat wel beter gespecificeerd worden.

  1 seconde in Google verschaft een mooi verhelderend stuk context:
  https://www.politie.nl/themas/camera-in-beeld.html?sid=9f1a47e6-f529-4e07-acc1-7285065374f7

  De politie inventariseert dus beveiligingscamera’s zodat na misdrijven sneller beelden verzameld kunnen worden.

 2. Hans van der Burg
  23 november 2017 at 18:27

  Het lijkt mij gepast dat op de 1st volgende raadsvergadering dit nogmaals op de agenda wordt geplaatst om tenminste excuses aan te bieden aan de VSP fractie ….