Kritisch zijn op de juiste momenten

MAASSLUIS | In Maassluis is het formele overleg met de pers een uitstekend platform om vragen aan B&W te stellen en mededelingen te doen over diverse onderwerpen, opdat de inwoners tijdig weten wat er speelt. Anderzijds informeert B&W de gemeenteraad via raadsinformatiebrieven en mondeling in de vergaderingen van raadscommissies. Er zijn daarnaast ook onderwerpen die (nog) niet door B&W zijn gecommuniceerd of waarvan B&W geen weet heeft. Indien een fractie daarover meer wil weten dan stelt zij ‘vragen onder artikel 51’ aan B&W.

“Niets” te melden aan de pers

Een opvallend verschijnsel in de informatievoorziening over lokaal beleid en politiek is dat het tweewekelijks overleg met de pers door B&W in de periode augustus-oktober meestal is afgezegd met als reden “dat er niets te melden is“.

Heel veel raadsvragen

Toch zijn na het zomerreces de gemeenteraad, B&W en de ambtenarij wel degelijk ijverig aan de slag gegaan. Het college van B&W is door de raad in drie maanden met 199 vragen in 21 documenten onder vuur genomen. Terzijde: een analyse van de ingediende moties in die periode zou mogelijk nog meer licht werpen op de gang van zaken.

D = aantal documenten
V = aantal Vragen

Onze redactie heeft over de genoemde getallen geen stellingname maar er dienen zich diverse vragen aan:

  1. Wordt de raad ontijdig, slecht of niet geïnformeerd door B&W, waardoor de raad wel gedwongen is om zoveel vragen te stellen?
  2. Worden er ontijdig vragen door de fracties gesteld omdat er ‘in de wandelgangen” en op straat geruchten en signalen worden opgepikt?
  3. Waarom worden juist aan het eind van de rit de wethouders en de burgemeester – en feitelijk dus de ambtenaren die het moeten uitzoeken – zo kritisch aangepakt?
  4. Gebeurt er nu ineens zoveel in Maassluis dat om opheldering of actie vraagt?
  5. Waarom hebben de drie coalitiepartijen met 152 vragen zoveel te vragen aan haar bestuurders?
  6. Waarom heeft met name de PvdA met 114 vragen nu ineens zoveel vragen?
  7. Waarom stellen de vier oppositiepartijen verhoudingsgewijs veel minder vragen (47)?

Waar over vragen zij?

AUGUSTUS (5 documenten)
29-08-2017 | Problematiek Careyn | PvdA
22-08-2017 | Gevolgen voor Maassluis n.a.v. Gaswinning | ChristenUnie
22-08-2017 | Exxon brand, Rijnmondveilig en NL Alert | VVD
21-08-2017 | Meer betaalbare en duurzame woningen | PvdA
01-08-2017 | Ongeregeldheden Nieuwstraat e.o. | Maassluis Belang

SEPTEMBER (5 documenten)

28-09-2017 | Suggesties Vlietlocatie | ChristenUnie
19-09-2017 | Wachtlijsten en tekorten jeugdzorg | VSP
18-09-2017 | Evenementen(terrein) | CDA
18-09-2017 | Jeugdzorg | PvdA
05-09-2017 | Groenbeheer in Maassluis | PvdA

OKTOBER (11 documenten)

26-10-2017 | Gratis wifi in openbare gebieden | D66
25-10-2017 | Sloop schoolgebouw Spechtstraat | VVD
24-10-2017 | Vissterfte vlieten | PvdA
24-10-2017 | Stoed en Stroomopwaarts | VVD
24-10-2017 | Flitsvergunningen | CDA
23-10-2017 | Jubileumboom 400 jaar Maassluis | VSP
23-10-2017 | Wijkbezoek PvdA Burgemeesterswijk | PvdA
18-10-2017 | Hoekselijn | VSP
16-10-2017 | Kunstgrasvelden | Maassluis Belang
16-10-2017 | Herinrichten stationsplein Maassluis West | PvdA
05-10-2017 | Verkeersveiligheid | CDA

 

 


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt