MAASSLUIS | De behoefte van de islamitische gemeenschap voor een islamitische begraafplek in Maassluis is al jaren bekend, Hoewel de PvdA een behoorlijke islamitische achterban had, heeft het tot zomer 2021 geduurd voordat het onderwerp opgepakt werd voor de gemeenteraad. 

B&W geeft onderstaand antwoord op de gestelde vragen

Op 07-07-2021 heeft u op grond van artikel 51 van het Reglement van Orde vragen gesteld ten aanzien van een Islamitische begraafplaats in Maassluis. Met deze brief beantwoorden wij uw vragen in de door u gestelde volgorde.

2. Heeft u kennis genomen van het artikel in Algemeen Dagblad van 6juli 2021?
Ja, we hebben kennis genomen van het artikel in het AD 6 juli jl.

3. Herkent u de daarin geschetste behoefte van de islamitische gemeenschap voor een islamitische begraafplek in Maassluis?
Ja, wij herkennen de behoefte voor een islamitische begraafplaats in Maassluis.

4. Klopt het dat u alzo lang in gesprek bent met de islamitische gemeenschap? Zo ja, kunt u ons uitleggen waarom het zo lang duurt om tot een islamitische begraafplek te komen?

Wij hebben gesprekken gevoerd inzake de behoefte, de mogelijkheden en inzichten en hebben onderling meerdere perspectieven uitgewisseld. Op 13-3-2021 en 6-4-2021 zijn er twee officiële verzoeken ingediend. Islamitisch begraven kent meerdere rituelen, waardoor meer onderzoek noodzakelijk is als het gaat om ruimte, ligrichting, gebruik van voorzieningen (eeuwig durend) en financiële aspecten.

Aanpassingen in beleid en genomen beslissingen zijn achteraf niet makkelijk te veranderen. De gemeente wil op een respectvolle manier met de belangen van een ieder omgaan. De grote gemeenten bieden islamitische begraven reeds aan waarbij grote verschillen zijn in de uitvoering daarvan.

5. Bent u ook met ons van mening dat er ook voor onze islamitische Maassluizers een plek moet zijn om te worden begraven?
Wij begrijpen de wens van onze inwoners. Er zijn nu al mogelijkheden om volgens islamitische rituelen begraven te worden. Tussen de huidige graven kan, met het hoofd richting Mekka, begraven worden. Ook kan de familie zelf het graf dicht maken.

► De complexiteit is gericht op ‘eeuwigdurend’ en de af te spreken periodes met een mogelijke verlenging die wij onze inwoners nu bieden.

6. Op welke termijn verwacht u dat er voor Maassluise islamitische inwoners een aparte begraafpiek is op de begraafplaats aan de Hooge Zeedijk?
Het bestuur heeft reeds een verzoek ingediend die wij ook in behandeling hebben genomen. Wij onderzoeken verschillende mogelijkheden en daarmee diverse consequenties. De aanvragers worden betrokken in het onderzoek.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt