door PvdA Maassluis

MAASSLUIS | Afgelopen weekend overhandigde lijsttrekker Sjoerd Kuiper het verkiezingsprogramma van de PvdA Maassluis ‘Samen werkt beter’ aan vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties.

Tijdens een fietstocht op de toepasselijke rode tandem, overhandigde de PvdA het eerste verkiezingsprogramma aan: Henk van Goor, voorzitter adviesraad Samenlevingszaken, Marcel van Raaij, voorzitter van de Culturele Raad Maassluis (CRM), Gerda Verzijen, voorzitter van de Vereniging Bewoners Belangen Maassluis (VBBM) en Martin Weeda, vicevoorzitter van de Maassluise Sport en Recreatieraad (MSR).

© PvdA Mssls – MSR

Sjoerd Kuiper:

“Met het overhandigen van het eerste exemplaar van ons verkiezingsprogramma aan deze organisaties spreken we onze waardering uit naar deze vrijwilligers. Dit zijn vrijwilligers die zich ook inzetten voor een sterk en sociaal Maassluis: met een stevig sociaal beleid, kansengelijkheid, voldoende betaalbare woningen en goede voorzieningen voor sport en cultuur. Dat zijn precies de speerpunten van de PvdA.

De PvdA kiest in haar verkiezingsprogramma voor:

  • meer betaalbare woningen in de huur en koop voor o.a. starters, senioren en middeninkomens. We grijpen alle mogelijke middelen uit de kast halen om onrecht op de woningmarkt tegen te gaan: 38% sociale huur en 30% middelduur in huur en koop in projecten, opkoopbescherming invoeren, verhuren aan regels binden en invoering van het Maassluise model zodat starterswoningen ook duurzaam betaalbaar blijven.
  • kansengelijkheid: iedereen telt mee en verdient de kans op een goed leven: ongeacht je opleiding, achtergrond of inkomen. Dat pakken we aan via het onderwijs, de werkgevers en breed in de stad, met alle betrokkenen, want Samen werkt beter!
  • Een sociale stad, waarin we meer kijken naar inwoners en hoe we problemen kunnen wegnemen dan alleen de regels en rekenmachines. De toeslagenaffaire heeft iedereen doen inzien dat een menselijker, rechtvaardig en menswaardige uitvoering van sociaal beleid nodig is.

 

  • © PvdA Mssls – VBBM

Lijsttrekker Sjoerd Kuiper:

“We hebben als PvdA de afgelopen tijd, altijd samen met anderen, veel bereikt: we bouwen de meeste woningen in de regio en hebben daarmee meer inwoners een goed de boven hun hoofd gegeven. We hebben projectontwikkelaars gedwongen meer betaalbare woningen te bouwen. We hebben een wijkaanpak opgezet om de sociale cohesie te versterken en de leefbaarheidsproblemen aan te pakken.
Het sociaal beleid is versterkt voor inwoners die het niet op eigen kracht redden door de onder meer het Schuldenlab, de stichting urgente noden en projecten voor kinderen die opgroeien in armoede. Met de komst van Argos mobiel kunnen ouderen en inwoners met een laag inkomen ook makkelijker meedoen in Maassluis. We hebben via onder andere werkervaringsplaatsen inwoners weer aan het werk geholpen. We hebben veel bereikt, maar ook nog veel te doen! Het team van de PvdA Maassluis staat klaar om ook de komende jaren ons in te zetten voor een sterk en sociaal Maassluis. ”

U kunt alle plannen lezen in ons verkiezingsprogramma  op de website maassluis.pvda.nl of contact opnemen via @PvdAMaassluis op twitter, facebook of Instagram.

 

 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt