MAASSLUIS | Het park tussen de Mozartlaan en de flats Beethovenlaan is voor veel inwoners van de componistenwijk een fijne plek om te spelen, wandelen maar ook een looproute van de bewoners. Het park is ook een belangrijke doorgang voor langzaam verkeer als route van en naar de Koningshoek, maatschappelijke voorzieningen als de huisartsenpost, apotheek en vele andere plekken.

© PvdA

Tijdens onze wijkbezoeken hebben de bewoners al eerder aangegeven dat er problemen zijn met het waterbeheer in het park. Wij hebben u in 2016 meerdere malen vragen gesteld die u heeft beantwoord met de toezegging dat het verbeterd zou worden. Onlangs hebben wij hiervan weer foto’s gemaakt. Tijdens de periodes van regen blijken voornamelijk de voetpaden zeer slecht te betreden van vanwege vele plassen die op de paden blijven liggen. Het is zoals u op de foto’s kunt zien erop lopen is bijna niet mogelijk.


Daarom stellen we de volgende vragen aan het college:

 1. Bent u op de hoogte van de slechte waterafvoer van de voetpaden?
 2. In 2016 heeft u in reactie op onze artikel 51 vragen aangegeven dat er drainage
  aanwezig is en dat in 2017 en 2018 nadere maatregelen zouden worden getroffen om
  dit tegen te gaan. Kunt u ons aangeven wat er is terecht is gekomen van de
  toenmalige toezeggingen? Wat is de reden is van slechte waterafvoer?
 3. Welke stappen bent u van plan te nemen om ervoor te zorgen dat de paden na
  regenval goed te betreden zijn en blijven?
 4. In het coalitieakkoord is opgenomen dat we extra bankjes willen plaatsen ter
  bevordering van de looproutes voor ouderen. Zou dat hier een mogelijkheid zijn?

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek

Geen Reactie

Wij WEIGEREN Reacties ZONDER Voornaam + Achternaam!