www.maassluis.nu - Een groter inzicht in het huurbeleid

De PvdA Maassluis is de afgelopen maanden in diverse wijken op wijkbezoek geweest. Men heeft daar onder meer gesproken met veel bewoners van de huurwoningen. Hoewel veruit de meeste bewoners heel positief zijn over hun wijk en woning, leefde er ook een aantal klachten, zorgen en vragen. Naar aanleiding daarvan heeft de PvdA met Maasdelta gesproken, maar de partij wil ook logo PvdAin het openbaar de volgende vragen aan het college van B&W voorleggen, onder andere over het huurbeleid van de gemeente en de woningbouw corporatie Maasdelta.

Ook omdat op dinsdag 24 februari bekend werd dat de woningbouwcorporaties miljarden extra inkomsten binnenkrijgen door de inkomensafhankelijke huurverhogingen en ook na aftrek van de verhuurdersheffing de vermogens van de corporaties met hoog tempo toenemen.

De PvdA stelt daarom in het kader van artikel 51 een veelheid aan vragen aan het college van B&W over:

  • scheefgroei en doorstroming
  • verkoop van huurwoningen, huurverhoging
  • het verschil voor Maasdelta tussen hogere inkomsten en uitgaven aan de verhuurdersheffing,
  • huurders die alleenstaande ouders zijn met een laag inkomen die huurtoeslag krijgen en deze later moeten inleveren waardoor ze niet kunnen blijven wonen,
  • leegstand in de Vertowijk,
  • hoogte van de huur in de Vertowijk,
  • het percentage sociale huurwoningvoorraad.
  • weinig inschrijvingen op dure huurwoningen,
  • renovatie en verkoop
  • aantal verkochte huurwoningen afgelopen 5 jaar
Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt