De fractie van de PvdA heeft 27 januari 2016 schriftelijke vragen gesteld aan het College over de benzeenpieken in de Botlek

Zoals het luchtmeetnet van DCMR uitwijst (zie foto) is er de afgelopen weken een aantal flinke pieken gemeten in de uitstoot van benzeen in de Botlek.

Pieken benzeen PvdA vragen

Benzeen is een gevaarlijk, kankerverwekkend gas dat onder andere door de industrie en door schepen wordt geproduceerd. Het is in Rotterdam verboden om deze stof varend uit schepen te ontgassen en ook in de industrie zijn er afspraken gemaakt om uitstoot te verminderen. De Milieudienst Rijnmond heeft helaas niet kunnen vaststellen wat de bron van de uitstoot was.

Als PvdA Maassluis vinden we, net als onze collega’s in de regio, dat omwonenden en mensen die in de haven werken mogen niet onbewust en onnodig worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Het is daarom belangrijk om te weten waar de hoge meting door werd veroorzaakt.

Daarom stellen we de volgende vragen aan het college:

1. Wat waren de heersende windrichting tijdens de benzeenpieken van afgelopen week? Welke delen van de regio hebben het meeste benzeen over zich heen gekregen?

2. Waarom is, ondanks alle slimme nieuwe apparatuur, de bron van de hoge uitstoot niet gevonden? Wat is er allemaal ondernomen om de veroorzaker van deze benzeenpiek op te spren?

3. Wordt er verder onderzoek gedaan naar de oorzaak van de pieken in de uitstoot van benzeen? Zo nee, waarom niet?

4. In de grafiek op de website van het luchtmeetnet ontbreken op bepaalde – mogelijk cruciale- momenten de gegevens, waardoor van een heel aantal uren niet wordt aangegeven wat de uitstoot en mogelijke overschrijding van de norm was: oa op 20, 21 en 24 januari ontbreken er steeds voor een paar uur gegevens. Waarom ontbreekt daar de weergave in de grafiek? Kunt u die gegevens alsnog aan laten leveren door DCMR en/of rapporten in hoeverre er toen ook sprake was van een overschrijding?

5. Wat zijn de daggemiddelden op de dagen van deze benzeenpieken? Overschrijden deze de grens van 30 (ug/m3) waarvan de GGD Rotterdam stelt dat ze een risico voor de volksgezondheid vormt?

6. Zijn alle aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid over de misstanden bij Odfjell inmiddels doorgevoerd bij de Odfjell, de provincie, de DCMR etc?

7. Wat is er aangepast in de handhaving door DCMR en anderen sinds de nieuwe regels voor het ontgassen van schepen van kracht zijn?

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt