© www.maassluis.nu - Schuldhulpverlening

De fracties van de PvdA en CDA hebben aan het college van B&W vragen gesteld over problemen in de schuldhulpverlening.

Ze hebben de vragen als volgt ingeleid:

Al enige tijd maken onze fracties zich zorgen over de schuldhulpverlening in Maasluis. Er bereiken ons opnieuw berichten dat het niet goed gaat met de schuldhulpverlening. Juist nu er zo veel Maassluizers – tot ieders verdriet- een beroep moeten doen op deze hulp. Wij begrijpen dat er onrust is binnen de uitvoerende organisatie, Westerbeek, door onzekerheid over de toekomstige vormgeving van de schuldhulpverlening. Door de onrust bij Westerbeek en de wisselende functionarissen daar worden de mensen met schuldproblemen niet optimaal geholpen. Ook andere organisaties die betrokken zijn bij de hulpverlening (Humanitas en Schuldhulpmaatje, de Voedselbank en de Stoed) merken dit in het werk voor de kwetsbare doelgroep. Er doen zich administratieve problemen voor, de wisselingen van mensen zorgen voor inconsistentie en de samenwerking met de vrijwilligersorganisaties verloopt niet optimaal. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.

Dat brengt ons tot de volgende vragen:

1. Herkent u onze indruk dat de laatste tijd de schuldhulpverlening door Westerbeek niet op het niveau is waarop het zou moeten zijn? Zo ja, wat heeft u gedaan en afgesproken om dat weer te laten functioneren op de manier waarop het hoort?

2. Klopt het dat het contract met Westerbeek op 1 juli 2015 afloopt en de schuldhulpverlening daarna in eigen beheer door de organisatie Stroomopwaarts zal worden gedaan? Zo ja, hoe wordt er zorg gedragen voor ambtenaren met voldoende kennis van zaken en competenties om dit gevoelige en lastige werk goed vorm te geven?

3. Kunnen wij er met de Maassluise bevolking op rekenen dat hoe dan ook het loket voor schuldhulpverlening in Maassluis blijft gevestigd? Deelt u onze mening dat mensen in deze problemen niet op extra reiskosten moeten worden gejaagd door het loket uit Maassluis te laten verdwijnen?

4. Wat zijn op dit moment de wachtlijsten voor de schuldhulpverlening? Hoe lang zijn nu de doorlooptijden voor de aanvraag van bijzondere bijstand? Indien er wachtlijsten zijn, hoe komt dat en welke mogelijkheden heeft u om die weg te werken?

5. In hoeverre kan nu de officiële gemeentelijke schuldhulpverlening ook inkomens- en vermogensgegevens van de aanvragen controleren in andere bronnen van de overheid (RDW, Kadaster, belastingdienst, etc)? Kloppen de geluiden die ons bereiken dat de schuldhulpverleningsorganisatie die gegevens niet kan en mag inzien? Zo ja, wat kunt u doen om ervoor te zorgen dat dit wel mogelijk wordt gemaakt, zodat fraude en misbruik kunnen worden voorkomen?

6. Ongeacht wie de volgende partij is die de schuldhulpverlening op zich zal nemen, hoe zorgt u voor een zorgvuldige overdracht tussen hulpvragers, die vaak al lange tijd in de schulden zitten, en hulpverleners? Hoe wilt u onze zorg over een onvoldoende goede samenwerking en overdracht ongegrond laten zijn?

7. Op welke wijze neemt u de partners van de gemeente op het gebied van schuldhulpverlening mee in de dit proces?

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt