door gemeente maassluis

MAASSLUIS | Voor het perceel gelegen aan Noordvliet 159 is een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voorde realisatie van 9 woningen (2 twee-onder-een-kapwoningen en 5 appartementen) in afwijking van het bestemmingsplan.

Om de omgevingsvergunning te kunnen verlenen dient de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen af te geven. De raad kan de verklaring van geen bedenkingen afgeven omdat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.

Dit voorstel wordt op 28 maart 2023 besproken in een raadscommissie en daarna in de gemeenteraad.

Op deze locatie was voorheen Siervishandel Ruijsbroek gevestigd. Op de locatie staat nu nog een
woonhuis, met voormalige bedrijfshallen welke al jarenlang leeg staan en een verpauperde indruk
maken. De herontwikkeling van het plangebied hangt samen met de sloop van alle
bedrijfsbebouwing (in totaal 1.620 m2) op het perceel.

Het plandocument vind je hier.

© Legalexion
Locatie Noordvliet 159


Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek