Vanuit de PvdA-fractie van de gemeenteraad zijn op 31 oktober en 13 november 2014 vragen gesteld aan het college van B&W over problemen bij de Prinsekade en over fietspaden.

Prinsekade
Inspecties van kademuren in het centrum hebben geleid tot het vernieuwen van de kades aan de Goudsteen en Zuidvliet maar niet van die aan de Prinsekade terwijl deze hier en daar afbrokkelen. De bewoners hebben meerdere keren de gemeente gevraagd deze onveilige situatie te herstellen. De vraag was waarom dit nog niet is gebeurd en wanneer dat dan wél gebeurt.

De bewoners aan de Prinsekade kijken uit op lelijke moderne lantarenpalen terwijl aan de overkant van het water, aan de verlengde Noordvliet, wel de mooie historische lantarenpalen zijn geplaatst. De fractie vraagt waarom die keuze is gemaakt en welke mogelijkheden er zijn om het schiereiland ook van de historische lantarenpalen te voorzien.

Al jaren is bekend dat het riool in het achterpad van dit schiereiland zwak is. De vraag is wanneer de riolering vervangen wordt en wat er wordt gedaan om de overlast voor de bewoners te beperken.

Bewoners hebben geklaagd over de oliebollenkraam die al jaren in september tot de Furieade en in november en december op de parkeerplaats langs de PC Hooftlaan/Groen van Prinstererkade staat. De kraam van september was erg groot en nam veel plaatsen in waardoor de parkeerdruk in de toch al drukke wijk toenam. De huidige kraam is kleiner maar wordt tegen Oud en Nieuw steeds groter met bijv. caravans erbij. Sommige bewoners hebben bezwaar gemaakt. Wat is daarmee gedaan? Waarom wordt de oliebollenkraam niet op het grote parkeerterrein bij de gesloopte RK-kerk gezet?

Fietspaden
In het coalitieakkoord staat dat fietspaden verbeterd worden en waar mogelijk geasfalteerd. De vraag is of het college wil bevestigen dat het tot nu toe gevoerde beleid van asfalteren van fietspaden wordt voortgezet.

Er zijn ook vragen gesteld over de slechte staat van veel betegelde fietspaden, zoals losliggende tegels en grote kieren. Als voorbeelden worden genoemd de Westlandseweg en de Mozartlaan. De fractie wil weten wanneer de tegels van de fietspaden worden vervangen door asfalt of worden hersteld.

Waarom is het nieuwe fietspad in aansluiting op de fietsbrug over de Haven toch met tegels bestraat?

In het coalitieakkoord staat dat waar mogelijk fietspaden geschikt gemaakt worden voor fietsverkeer in twee richtingen. Het fietspad langs de Laan 40-45 van de Vermeerlaan naar de stoplichten bij de PC Hooftlaan is al weer een poosje geasfalteerd maar heeft nog steeds geen onderbroken witte streep in het midden.

Het verkeersbord bij de oversteek van het kruispunt Vermeerlaan geeft aan dat je niet rechtsaf mag slaan. Als je echter op het fietspad van de Korte Buurt naar het kruispunt Vermeerlaan rijdt kan je zo rechtdoor het nieuwe fietspad op. De vraag is wat hier nu wel en niet mag en of dat duidelijker kan worden aangeven.

De fractie wijst erop dat er onlangs een ernstig ongeluk met een motorrijder is gebeurd op de Kwartellaan. De vraag is of aan de kant van de nieuwe Burgemeesterswijk een vrijliggend fietspad kan worden aangelegd om de veiligheid te verbeteren voor alle verkeersdeeknemers.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

 1. 17 november 2014 at 11:12

  RIOOL PROBLEMATIEK

  Herstel Schadu,Prinsekadu,
  du Oliebol mot ook op hol.
  Als lantaruns sfeer bepalu,
  gaat Prins met Kaatje uit zijn bol.