MAASSLUIS | Afgelopen week verscheen een ingezonden stuk van de heer Marcel Thomassen, waarin hij de stelling in nam dat de heer Peter Boeters vanwege zijn verkiesbaarheid voor de gemeenteraad zou moeten aftreden als voorzitter van de VBBM. Er is door het bestuur kennisgenomen van die berichtgeving.

In reactie op dat stuk  stelt het bestuur van de VBBM er prijs op onderstaande reactie te geven.


 

Als bestuur van de VBBM staan wij volledig achter onze voorzitter de heer Peter Boeters.

Hij is immers de afgelopen jaren ook betrokken geweest bij de lokale politieke partij Maassluis Belang. Toen is belangenverstrengeling nimmer aan de orde geweest. Hij heeft de twee taken altijd goed weten te scheiden.

Hij heeft altijd gehandeld volgens de Handreiking integriteit van politiek ambtsdragers bij provincies, waterschappen en gemeenten. Daarin staat o.m:

De beslissing om een nevenfunctie te aanvaarden of aan te houden is primair de verantwoordelijkheid van de politiek ambtsdrager zelf, maar hij moet er wel open over zijn en zich erover verantwoorden. Dit heeft hij dan ook altijd gedaan en wij vertrouwen dat dit ook zo blijft.

Marja Sonneveld
namens de VBBM
www.vbbm.nl

U kunt hier nalezen wat die handreiking omvat:

Handreiking
Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu