door VNG

MAASSLUIS | De Vereniging van Nederlands Gemeenten (VNG) informeert per brief zowel zittende als aankomende raadsleden en wethouders over een aantal onderwerpen dat verband houdt met hun positie. Deze informatie is ook voor burgemeesters en griffiers relevant.

Rechtspositie
Raadsleden en wethouders hebben een bijzondere rechtspositie. In de bijlage bij de ledenbrief vindt u een overzicht van de beloning, vergoedingen en voorzieningen voor raadsleden en wethouders. In het licht van de verkiezingen wordt er ook ingegaan op loopbaanoriëntatie en ondersteuning van raadsleden met een functionele beperking.

Hier leest u meer over de rechtspositie van raadsleden.

Integriteit
Integriteit van bestuurders en ambtenaren is een basisvoorwaarde voor het vertrouwen van de burger in het gemeentelijk handelen. Integriteit heeft ook alles te maken met kwaliteit en professionaliteit.

Hier leest u meer over de integriteitsregels voor raadsleden en collegeleden.

Raadsleden hebben een belangrijke functie binnen ons democratisch stelsel. De aanpak van de grote maatschappelijke opgaven, de samenwerking in de regio en het financiële gemeentelijke keurslijf vragen veel van hen.

VNG ondersteunt de raadsleden en bestuurders, in nauwe samenwerking met de betrokken beroeps- en belangenverenigingen: de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, de Wethoudersvereniging, het Nederlandse Genootschap van Burgemeesters, de Vereniging van Gemeentesecretarissen en de Vereniging van Griffiers


Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt