MAASSLUIS | Op zaterdag verscheen de column van Yvonne Boeckx waarin zij de onrust aankaart over (hoog)bouw bij station West. Die onrust is veroorzaakt door een studierapport dat twee jaar geleden tijdens de corona periode verscheen, maar toen niet veel aandacht kreeg. De laatste tijd destemeer.

Een kanttekening van de redactie onder de column “dat een lokale politieke partij zich er in 2022 al wel hard voor maakt, gezien de uitspraken in de bijgaande video” zorgde voor commotie bij die partij.

De feiten op een rijtje zetten helpt wellicht alsnog aan de context die zij vragen.

Het studierapport

Het genoemde rapport heeft de naam “Van Strand tot Stad ontwikkelkansen aan de Hoekse lijn” en is geschreven door Bureau De Zwarte Hond. bron: dezwartehond.nl/van-strand-tot-stad-de-zwarte-hond-onderzoekt-de-ontwikkelkansen-aan-de-hoekse-lijn/

Metropool Rotterdam Den Haag

Het rapport doet dus al enige tijd de ronde. De MRDH (Metropool Rotterdam Den Haag) schreef daarover op haar website in 2021:

De studie ‘Van Strand tot Stad: ontwikkelkansen aan de Hoekse Lijn’ is op 12 februari 2021 aangeboden aan de gemeenteraden van de vier Hoekse Lijn-gemeenten. Het rapport dient als discussiestuk en zal de komende maanden in de colleges en gemeenteraden van de betrokken gemeenten worden behandeld. Op basis hiervan wordt later dit jaar begonnen met de uitwerking van een plan van aanpak. bron: https://mrdh.nl/nieuws/hoekse-lijn-biedt-regio-kansen-wonen-werken-recreeren

In 2021 zal dus al links en rechts erover gesproken.

Onze berichtgeving

Wij berichtten erover in februari 2021. Namens de Hoekse Lijn partners sprak voorzitter Sjoerd Kuiper: “De Hoekse Lijn biedt kansen om het tekort aan woningen en werkgelegenheid aan te pakken en tegelijkertijd de noodzaak om ruimte voor natuur en recreatie te behouden en de stadscentra vitaal te houden. Samen gaan we met de raden en de regio concreet maken hoe we welke mogelijkheden gaan benutten.”

Terug naar de column en de commotie

De columniste stelt “zover is het nog lang niet”. Niet in de planuitvoering, maar er wordt wel al een onversneden boodschap verkondigd in het partijprogramma dd maart 2022 van de lokale partij GroenLinks: “Daarom zet GroenLinks in op stadsverdichting. We willen meer de hoogte in bouwen, zodat er ruimte blijft voor het groen.”

De partij propageert op haar eigen website zelfs concrete intensieve stadsverdichting middels diverse video’s, waaronder de locatie bij station West (…) Zie bijgaande video die oorspronkelijk door de redactie onder de column was geplaatst.

Conclusie: “GroenLinks wil bouwen op het stuk gras bij station West zoals in de video wordt gesteld”. In de verkiezingsperiode 2022 schreef fractieleider Raoul Kleijwegt ook over ‘bouwen, bouwen, bouwen” op diverse locaties. De link naar die column https://www.maassluis.nu/columns/column56-waar-gaat-groenlinks-maassluis-met-jouw-stem-voor-knokken

De heibel

Twee GL leden vonden het een belachelijke kanttekening bij de column van zaterdag en lieten dat weten via een reactie onder de column. Niet in een rechtstreeks contact met de redactie. Ook de columniste was er niet echt blij mee, daar zij niet met partijstandpunten wenst te worden geassocieerd.

Daarom hebben we op zondag die kanttekening met video verwijderd, maar de observatie blijft dezelfde.

De reactie van de fractieleider onder de column:

“Wat een belachelijke actie van de redactie om zonder context het filmpje onder deze column te plaatsen. Daardoor krijgen mensen ONTRECHT het idee dat GroenLinks al het groen wil vernietigen voor woningbouw terwijl dat nou juist net is wat we NIET willen! Als er onverhoopt toch wat snipper groen verloren gaat bijvoorbeeld bij de Spechtstraat dan moet dit ruimschoots gecompenseerd worden. Dit kan in de directe omgeving maar ook op daken etc. Verder willen we juist zoveel mogelijk de hoogte in bij nieuwbouw juist zodat er meer oppervlakte overblijft voor het groen maar ook zodat mensen ergens kunnen wonen want er is een gigantische wooncrisis!
Het zou Maassluis.nu sieren om of meer context te geven bij het plaatsen van zo’n filmpje onder een column, of om dit soort reacties überhaupt weg te laten. Maassluis.nu doet zich immers voor als een neutrale nieuwssite. Wees dan ook objectief en volledig!”

█ Ons inziens was de column de context en de video een concrete uitspraak van een politicus over dat onderwerp.

Vraagteken binnen de context

Onze veronderstelling dat de stellingname uit die video expliciet, eenduidig en nog steeds geldig is, lijkt onjuist. Dan blijven we achter met de vraag: “Welke truc heeft GroenLinks in gedachten op dat veld aan de Uiverlaan om hoogbouw te realiseren zonder dat daar groen en ruimte verloren gaat?”

Tot slot

Wij trekken geen partij voor welke politiek dan ook, alleen voor de waarheid. Dat die waarheid soms fluïde blijkt, wordt in de politiek en wetenschap vaak afgedaan met “voortschrijdend inzicht”. Laat dat dan hier ook van toepassing zijn.

namens de redactie

Jelle RavesteinOntdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. S. Jansen
    20 februari 2023 at 11:10

    De definitie “groen” is een fluïde term. Gras is zeker groen van kleur, maar valt bij lange na niet onder de noemer “groen” met het milieu in gedachte. Vooral niet het altijd gemaaide veld op de uiverlaan zal vrij weinig betekenen voor de biodiversiteit. Er is tenslotte niet voor niets een subsidie voor wildakkers.

    Om de woningcrisis op te lossen zal er simpelweg door heel Nederland gebouwd moeten worden. Als hier tegen over staat dat er gecompenseerd zal worden door meer daadwerkelijk groen aan te leggen, is dit volgens mij een no-brainer.

    Een mooie compensatie zou zijn om een langstrekkend park aan te leggen op de delflandse poort zodra de bouw van het balkon is afgerond. Een mooi voorbeeld hiervan is park Oosterspoorbaan.