© www.maassluis.nu - Palliatieve Zorg

Het Netwerk Palliatieve Zorg Nieuwe Waterweg Noord organiseert op dinsdag 13 oktober 2015 van 14.00 – 19.00 uur het symposium ‘Mijn leven dat jij niet kent’ in De Windwijzer in Vlaardingen. Deze bijeenkomst sluit aan bij de Internationale dag van de Palliatieve Zorg die ieder jaar in oktober plaatsvindt.

Het symposium is een inspirerende bijeenkomst waar u mensen ontmoet, inhoudelijke verdieping vindt en ervaringen kunt uitwisselen. Het symposium is bedoeld voor zorgprofessionals en vrijwilligers die zich bezighouden met palliatieve zorg binnen de regio Nieuwe Waterweg Noord en/of nauw betrokken zijn bij het Netwerk Palliatieve Zorg Nieuwe Waterweg Noord.

‘Mijn leven dat jij niet kent!’ is de vertaling van het internationale thema van de Dag van de Palliatieve Zorg ‘Hidden lives, hidden patients’. De vertaling die het netwerk heeft gemaakt van dit thema gaat over de rol van de professional in de relatie tussen cliënt, familie en mantelzorger/zorgwaarnemer, ook wel Dynamische Driehoek genoemd. Hoe deze driehoek werkt, licht Loes Everts toe in haar inspirerende openingsverhaal. Zij is deskundig op het terrein van training, coaching en systemisch werken.

Daarna kunnen bezoekers, twee workshoprondes volgen, verzorgd door verschillende sprekers uit het veld. Iedere workshop heeft een eigen thema:

  1. Verdieping van het systeem: cliënt, mantelzorger en hulpverlener
  2. Casusbespreking – breng uw eigen casus mee!
  3. Moreel Beraad- wat is moreel beraad en hoe pas je dat toe in de palliatieve zorg?
  4. Wat is het verhaal achter het verhaal.

De dag wordt om 19.00 uur afgesloten met een diner, verzorgd door leerlingen van het Lentiz College uit Vlaardingen

Workshop 1: Verdieping van het systeem: cliënt, mantelzorger en hulpverlener
Loes Everts gaat in deze workshop dieper in op het ontwikkelen van een effectieve samenwerkingsrelatie tussen de cliënt en diens systeem. Dit doet zij aan de hand van oefeningen en praktijkervaringen, ondersteund door de theorie van de Dynamische Driehoek.

Workshop 2: Casusbespreking – breng uw eigen casus mee!
Anja van de Weerd, deskundig op het terrein van palliatieve zorg, gaat met u op zoek naar het verhaal/het leven van de cliënt dat u niet kent. Ze zal dit doen naar aanleiding van haar eigen praktijkervaringen en casussen die door de deelnemers zelf ingebracht worden. Heeft u een case die aansluit bij het thema van het symposium en wilt u deze inbrengen? Noteer het onderwerp en neem het mee naar deze workshop.

Workshop 3: Moreel Beraad – Wat is moreel beraad en hoe pas je dat toe in de palliatieve zorg?
Ruth Schreuder, geestelijk verzorger van Argos Zorggroep, vertelt in deze workshop aan de hand van een praktijkervaring wat een moreel beraad is en hoe daardoor het verhaal van de cliënt in al zijn gelaagdheid besproken kan worden. Moreel beraad helpt om ethische aspecten scherper naar voren te krijgen zonder oordeel.

Workshop 4: Wat is het verhaal achter het verhaal?
Marian Banning-Mul, docent en supervisor bij de Master Begeleidingskunde aan de Hogeschool in Rotterdam en Universiteit van Humanistiek, gaat in op de vraag: hoe luister je als hulpverlener naar het verhaal van de cliënt? Soms kan de cliënt meer willen zeggen dan dat hij feitelijk uit. Het ontrafelen van ervaringsverhalen en het opsporen van breuken en inconsistenties helpt om als hulpverlener effectief en affectief nabij te zijn.

Programma symposium
14.00 uur    Ontvangst met koffie en thee
14.30 uur    Welkomstwoord door Gert van Dooren, voorzitter van het Netwerk Palliatieve Zorg Nieuwe Waterweg Noord
14.40 uur    Loes Everts vertelt over de Dynamische Driehoek tussen cliënt, mantelzorger/familie en hulpverlener
15.20 uur    Pauze
15.45 uur    Start workshopronde 1
17.00 uur    Start workshopronde 2
18.15 uur    Afronding workshops en afsluiting, napraten met hapje en drankje
19.00 uur    voor degene die zich heeft opgegeven: diner, bereid en uitgeserveerd door leerlingen van het Lentiz College, afdeling Horeca & Commercie.

Plaats en tijd
P
Kerk van Nazarener, Zwanensingel 1, 3136 GZ Vlaardingen

P De locatie is gewijzigd in De Windwijzer, Schiedamse weg 95 3134 BD Vlaardingen T 010 – 434 78 87
I  www.dewindwijzer.nl Parkeren 

D dinsdag 13 oktober 2015

Parkeren
In de omgeving van De Windwijzer is het betaald parkeren. 

Aanmelden
U kunt zich vóór 5 oktober a.s. aanmelden via e-mailadres palliatiefnwn@argoszorggroep.nl of via telefoonnummer 010 – 427 81 21. Geef ook aan welke workshop u wilt volgen en of u deel wilt nemen aan het diner. Op de dag zelf hoort u bij welke workshops u bent ingedeeld.
Wilt u mee-eten, geeft u dan aan of u vegetarisch bent en/of een speciaal dieet volgt. De aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld.

Kosten
Deelname aan het symposium kost € 35,- inclusief diner. Eet u niet mee? Dan betaalt u € 25,-. De bedragen zijn inclusief een 150 pagina’s tellende Glossy over menslievende zorg. U dient het bedrag uiterlijk twee weken van tevoren over te maken naar rekeningnummer NL62 INGB 0651 3795 12, o.v.v. Symposium Netwerk Palliatieve Zorg nr. 11623. Mocht u verhinderd zijn, dan kunt u zich tot uiterlijk twee weken voor het symposium afmelden. Bij afmeldingen, of als u niet komt op de dag zelf, dan bent u het volledige bedrag verschuldigd.

Vragen
Neemt u dan contact op met Muriel van Otterdijk via telefoonnummer 010 – 427 81 21.

Algemene informatie
Meer informatie over het Netwerk Palliatieve Zorg Nieuwe Waterweg Noord?
Meldt u aan voor de digitale nieuwsbrief via palliatiefnwn@argoszorggroep.nl, kijk op www.netwerkpalliatievezorg.nl/nieuwewaterwegnoord of volg ons op facebook.

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu