Nieuws van het Atlantikwall-museum

Op Zondag 29 april aanstaande zal in het Atlantikwall-museum Hoek van Holland een unieke nieuwe deeltentoonstelling worden geopend. In de winter is het museum uitgebreid verbouwd om deze nieuwe tentoonstelling te kunnen huisvesten.

In een van de voormalige munitieruimten van het museum bevindt zich een unieke collectie, gewijd aan het gebruik van zogenaamde “Beutewaffen” door de Duitse bezetter. Dit betreft wapens die tijdens de veroveringen tussen 1938 en 1942 werden buitgemaakt op de legers van tegenstanders.

Hoewel Duitsland zelf beschikte over een groot aantal wapenfabrieken gebruikte men deze Beutewaffen als nuttige aanvulling op het assortiment. Ze waren o.a.vervaardigd in Rusland, Polen, Tsjechië, Denemarken, Nederland, België en Frankrijk. Doordat er een grote variatie was aan soorten munitie werden deze wapens vooral gebruikt bij de kustverdediging. Omdat die op vaste plaatsen lag was de aanvoer van veel verschillende soorten munitie daar beduidend eenvoudiger dan aan het beweeglijke Russische front.
Het museumpersoneel, dat voor 100% uit vrijwilligers bestaat, zal de bezoekers graag ontvangen en alle eventuele vragen beantwoorden.

Voor alle inlichtingen, ook openingstijden en bijzondere rondleidingen kunt U terecht op onze website:

www.atlantikwall-museum.nl
Redactie Kunst&Cultuur

Redactie Kunst&Cultuur

Cultuurredactie | Publiceert cultuur gerelateerde onderwerpen, zoals literatuur, optredens, voorstellingen, exposities en culturele evenementen.