Poli Quote


Gaswinning locatie Coldenhove-Gaag

Het “Maasdijk’ veld ligt deels onder de STEENDIJKPOLDER

NAALDWIJK | De ter inzagelegging van het “gaswinningsplan Gaag-Monster van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat” betreft een aanpassing van het huidige winningsplan. Dit aangepast winningsplan betreft onder andere de locatie Coldenhove-Gaag, maar niet de ooit beoogde nieuwe locatie tegenover Lely.

De aanpassing van het winningsplan heeft plaats gevonden omdat er discussie was over de winningshoeveelheid. De NAM en de Staatstoezicht op de Mijnen verschillen van mening over de te winnen hoeveelheid gas. Uiteindelijk heeft de minister besloten dat de huidige vergunning onvoldoende duidelijk is, waardoor deze discussie heeft kunnen ontstaan, en is deze vergunning aangepast. Dit aangepast winningsplan ligt nu ter inzage.

Afspraak tussen de NAM en de gemeente Maassluis is dat voor dit soort wijzigingen/activiteiten er ook een informatieavond is waar de inwoners van Maassluis navraag kunnen doen.

Woensdagnamiddag is deze inloopavond in het Fletcher Hotel, Tiendweg 20 te Naaldwijk. Onderdeel van de ter inzage legging is een informatiemarkt voor omwonenden en belangstellenden. Deze informatiemarkt duurt van 17.00 uur tot 20.00 uur.

De uitnodiging hiervoor stond in de publicatie/kennisgeving voor Maassluis


Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

2 Reacties

 1. Wim van de Wiel
  4 juli 2018 at 11:49

  De aanpassing van het plan staat los van de discussie over het al dan niet teveel produceren van gas uit de velden Monster en Maasdijk. Het huidige plan dateert uit 2013 en is achterhaald door nieuwe ontwikkelingen en inzichten. Het nieuwe plan dat in 2017 is ingediend, gaat daar nader op in en is de leidraad voor de gasproductie in de komende jaren. Mogelijk kan het t.z.t. opnieuw worden aangepast.

 2. Aad Rieken
  4 juli 2018 at 10:53

  “Er Is Wat Gas Terug Genomen,
  Dat Zullen Wij Ver-Wel-Komen!”