Nog steeds 16 bestrijdingsmiddelen boven de norm!

DELFLAND | Het Hoogheemraadschap van Delfland trekt de conclusie in de Waterkwaliteitsrapportage over 2017 dat de oppervlaktewaterkwaliteit voor wat betreft de bestrijdingsmiddelen is verbeterd. Tóch is er bij nadere bestudering van het rapport nog wel een aantal kanttekeningen te plaatsen bij deze optimistische conclusie van het Hoogheemraadschap, zegt Marcel Tielemans, vmlg. directeur van het Waterlaboratorium van de drinkwaterbedrijven.

Waterkaliteitrapportage

Illegaal gebruik van verboden dichloorvos
Wat bijvoorbeeld te denken van het gegeven dat de concentraties van twee inmiddels verboden stoffen toch de norm overschrijden: dichloorvos (toelating ingetrokken in 2012) en carbendazim (toelating ingetrokken in 2016). Voor dichloorvos neemt het aantal normoverschrijdingen de laatste jaren zelfs toe! Mogelijk zijn er glastuinders die illegaal hun oude voorraden opmaken.

Normoverschrijdingen

Bronopsporing en zo nodig betere handhaving is echt noodzakelijk.

Behalve bij deze twee niet meer toegelaten stoffen zijn er ook normoverschrijdingen bij 14 wél toegelaten bestrijdingsmiddelen, waaronder het beruchte neonicotinoïde imidacloprid (merknaam: Admire).

Zestien bestrijdingsmiddelen boven de norm in het slootwater, echt schoon kun je dat nog niet noemen”, zegt Tielemans.

Werk aan de winkel!
Dus ja, de oppervlaktewaterkwaliteit in het beheersgebied van Delfland is voor wat betreft de bestrijdingsmiddelen verbeterd, maar er is ook nog een berg werk te verzetten willen de KRW-doelstellingen gehaald worden in 2027.

Wat vindt de AWP?

Marcel Tielemans, vmlg. directeur Waterlaboratorium Dunea, PWN en Waternet


 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt