MAASLAND | Agrarische Natuurvereniging Vockestaert werkt samen met tien agrariërs in de Commandeurspolder (Maasland) aan het onderhoud aan natuurvriendelijke oevers. De samenwerking tussen de natuurvereniging, agrariërs en Delfland wordt wegens succes verlengd.

“De samenwerking heeft nu nog de vorm van een pilot”, zegt hoogheemraad Hans Middendorp. “In de toekomst hoopt Delfland dit op grotere schaal toe te kunnen passen. Deze aanpak moet bijdragen aan het streven van Delfland in het ontwikkelen van natuurvriendelijke oevers.”

Natuurvriendelijke oevers zijn belangrijke stukjes natuur in het water. Ze fungeren als stepping stones voor libellen, vissen, eenden en andere waterdieren. Hoe meer diversiteit aan planten, hoe meer verschillende soorten dieren dit aantrekt.

De gedachte is dat gebruikers van het land het onderhoud kunnen integreren in hun bedrijfsvoering, waardoor veel meer maatwerk mogelijk is. In de pilot is één drinkplaats voor vee aangelegd. In 2015 is de drinkplaats verlegd om te zien hoe de oever zich na gebruik hersteld. Hier en daar heeft riet de overhand, terwijl we juist streven naar meer soorten vegetatie; kruiden en andere planten. Waar veel riet groeit gaat Vockestaert binnen de pilot met de agrariërs meerdere keren per jaar het riet afmaaien om diversiteit te krijgen. Agrariërs kunnen in overleg met Vockestaert zelf het tijdstip bepalen wanneer ze de oever maaien.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

3 Reacties

 1. Aad Rieken
  18 februari 2016 at 11:52

  ”Jelle’s Olifantenpad?”

  • 18 februari 2016 at 12:09

   bijna: Hondenpad.
   Het zal vroeger wel een jaagpad geweest zijn.
   Het is Maasland richting Bommeer

 2. Aad Rieken
  18 februari 2016 at 10:39

  ”VOCKE(roert zijn)STAERT”

  ”Hans Midden(Delfland)dorp,
  Commandeur In De Polder!”