Weet dat ik jullie daarbij keihard nodig heb, daarom van mij nu de vraag: doen jullie mee?

MAASSLUIS-MAASLAND | De Rotaryclub Maassluis-Maasland koos Ria van der Stok op 8 ujli j.l. als haar nieuwe voorzitter voor een jaar. Zij hield geheel volgens de traditie van de Rotaryclub haar inauguratie speeech. Omdat niet iedereen de vier kernpunten van de club kent is het aardig om daarvan kennis te nemen:

Fourway test

  1. Is het waar?
  2. Is het billijk voor alle betrokkenen?
  3. Bevordert het onderling vertrouwen en vriendschap?
  4. Komt het alle betrokkenen ten goede?

Beplanten

De gedachte die Ria de leden meegeeft voor het komende jaar”

Mensen kunnen bouwers zijn of planters. Bouwers kunnen jaren doen over een opgave die ze zich gesteld hebben, maar op een dag zijn ze ermee klaar. Hun bouwwerk beperkt zich tot de muren die ze opgetrokken hebben. Hun leven verliest zijn zin wanneer het bouwwerk af is. Planters daarentegen krijgen te maken met stormen en seizoenen. Uitrusten is er zelden bij. Anders dan een gebouw groeit een tuin alleen maar door. Hij vraagt om voortdurende zorg, maar tegelijkertijd biedt hij zijn tuinman een leven dat zijn zin behoudt, een leven als een groot avontuur.  [ Paul Coelho ]

Voor de belangstellende staat hier de gehele speechtekst, klik op de PLUS om de tekst te lezen.

Chairwoman speech Ria van der Stok, Rotary 8 juli 2017

Lieve vrienden en vriendinnen, Aan mij de eer om het komende jaar voorzitter van deze Rotary club te mogen zijn.

Allereerst dank aan Mart en Laurens voor de wijze waarop jullie dit officiële moment hebben weten te combineren tot een feestje in een heel bijzondere omgeving: in dit Tekno-museum waarin het verleden wordt gekoesterd. En dit gekoppeld aan een familie bedrijf dat continue innovatief en toekomstgericht aan de weg timmert. Deze locatie sluit naadloos aan bij het tijdperk waarin de Rotaryclub is aangeland, maar daarover later meer.

Nu eerst een warm woord van dank gericht aan Marleen. Jij hebt je het afgelopen jaar continue gericht op het welzijn en de toekomst van de club. Prioriteiten waren voor jou het verkrijgen van draagvlak voor veranderingen met behoud van respect voor een ieder. Verbinden was jouw thema en je plaatste daarbij steeds de Fourway test centraal. Het instellen van een denktank als adviesorgaan gericht op de toekomst is hierbij wat mij betreft jouw wapenfeit geweest waarvoor hulde! Mijn dank en respect voor de wijze waarop jij het afgelopen jaar samen met het bestuur onze club hebt geleid.

De ketting en de voorzittershamer zijn nu aan mij overgedragen. Het komende clubjaar wordt een bijzonder jaar waarin wij o.a. ons 40 jarig lustrum vieren. Ik heb al eerder met jullie gedeeld dat wat mij betreft het vieren van dit lustrum ons tegelijkertijd verplicht na te denken over de toekomst. Bij de avonden van zes heb ik jullie gevraagd na te denken over de toekomst en wat er nodig is om een duurzame verbinding tot stand te brengen tussen onze club en een nieuwe generatie leden. Bij het bespreken van de diverse uitkomsten van de gesprekken ontstond er een mooie inhoudelijke discussie over dit onderwerp.

Tien jaar vooruitkijken

Het gaf mij energie om te zien en te horen dat wij ons allen bewust zijn van het feit dat niets blijft zoals het is, en dat dus ook het bestaan van de Rotary club aan verandering onderhevig is. Tegelijkertijd is het ook wel lastig om echt vooruit te kijken terwijl de tijd zo snel gaat. Want wees eerlijk… tien jaar geleden werd niet voorspeld dat Donald Trump president van Amerika zou worden, was ook niet voorzien dat de zoon van Jos Verstappen in de formule 1 zou belanden. En Apple heeft inmiddels meer dan een miljard iPhone’s op de markt waarvan wij tien jaar geleden niet bedacht hadden dat een telefoon verschillende applicaties zou hebben op diverse gebieden zoals bijv. gezondheidszorg. Wat treffen wij aan over 10 jaar? Niemand die het echt weet, we kunnen alleen maar proberen onze geest vrij te houden hiervoor.

Als Rotary club kunnen wij de uitdaging voor ons voortbestaan alleen maar samen aan, zoals dit ook de afgelopen 40 jaar steeds is gebeurd. Laten we oprecht belangstelling tonen voor elkaars mening, daar respect voor hebben en zoeken naar het gezamenlijk belang, het voortbestaan van de Rotaryclub.

Luisteren = een ‘werk’woord

Luisteren = hierbij letterlijk en figuurlijk een werkwoord, een opdracht voor ons als vrienden onder elkaar. Daarbij speelt wat mij betreft ook steeds de gewetensvraag : Is de Rotary club er voor ons? of zijn wij er voor de Rotary?

Beiden zijn waar… en hoe houden wij de balans hierin?

Roteren = beweging

Wij zijn als Rotary in beweging… maar gaan we dezelfde richting uit of krijgen we door tegengestelde belangen een “vastloper”? Kunnen wij gezamenlijk het verleden koesteren [vieren!] en tegelijkertijd ook onze verantwoording nemen richting de toekomst?

Veranderen = loslaten

Als de wind van verandering waait, bouwt de één een schuilkelder en de ander een windmolen. Voor beiden respect, hierin bestaat geen goed of fout! Veranderen = loslaten, onrust, soms met pijn, om dat wat er was maar niet meer is. Veranderen is ook nieuwe energie, nieuwe wegen inslaan met elkaar, een belofte naar de toekomst, nieuwe vergezichten ontdekken… Hoe kunnen wij elkaar daarin vinden en belangrijker nog, elkaar daarin vasthouden en meenemen?

Wat mij betreft gaat het hier zeker niet om jong of oud… maar wel, het met elkaar uitzetten van een volgende route voor de komende jaren. Bij het voorbereiden van mijn toespraak moest ik denken aan een toepasselijke tekst van Paulo Coelho en die wil ik graag met jullie delen.

Mensen kunnen bouwers zijn of planters. Bouwers kunnen jaren doen over een opgave die ze zich gesteld hebben, maar op een dag zijn ze ermee klaar. Hun bouwwerk beperkt zich tot de muren die ze opgetrokken hebben. Hun leven verliest zijn zin wanneer het bouwwerk af is. Planters daarentegen krijgen te maken met stormen en seizoenen. Uitrusten is er zelden bij. Anders dan een gebouw groeit een tuin alleen maar door. Hij vraagt om voortdurende zorg, maar tegelijkertijd biedt hij zijn tuinman een leven dat zijn zin behoudt, een leven als een groot avontuur.

Beplanten

Ik wil het komende jaar met jullie samen de tuinen van Rotary verder gaan beplanten en neem daarbij de vrijheid om de uit te breiden met een vijfde vraag namelijk: Komt het de toekomst van Rotary ten goede?

Ik zie een mooie uitdaging voor ons allen het komende jaar en hoop dat jullie deze samen met mij aan willen gaan. Ik zal met hoofd hart en handen en vertrouwen de uitdaging het komende jaar aangaan. Weet echter wel dat ik jullie daarbij keihard nodig heb, dus daarom van mij nu de vraag: doen jullie mee?

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt