DEN HAAG | Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft aan de overheid gevraagd of seizoenspaviljoens op het strand dit jaar mogen overwinteren. Vanwege de gederfde inkomsten door de Coronacrisis zou het voor ondernemers fijn zijn als zij kunnen besparen op de kosten voor het op- en afbouwen.

De betrokken overheden kunnen deels aan het verzoek van de KHN voldoen: omdat de situatie per badplaats sterk verschilt, blijft de uiteindelijke toestemming een lokale afweging.

De kustwaterschappen en Rijkswaterstaat hebben voor het waterbeheer wel een uniform standpunt opgesteld. Vanuit het oogpunt van de waterveiligheid is het mogelijk om onder voorwaarden de seizoenspaviljoens eenmalig een winter op het strand te laten staan. Zij bekijken hoe zij in hun gebied de ondernemers die willen overwinteren het beste van dienst kunnen zijn bij het aanvragen van de hiervoor benodigde watervergunning.


 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt