MADE | Bij de Westlandse Plantenkwekerij (WPK) werkt men al enige tijd met de Opticlear Diamond installatie van Water IQ. Deze installatie zorgt ervoor dat het water, met daarin aanwezige meststoffen, zo optimaal mogelijk gebruikt wordt en vervolgens weer hergebruikt kan worden. Zo proberen wij het milieu zo min mogelijk te belasten.

Voor tuinbouwondernemers in heel Europa kweekt WPK groenteplanten op voor de tuinbouw. WPK verzorgt het hele productieproces van zaad tot plant. Daarnaast kweekt zij potplanten die worden verkocht onder de naam House & Garden.

Zij lozen hun water al jaren niet meer in de sloot, maar er werd nog wel een substantieel gedeelte via het riool geloosd. In de opkweek van sierteeltproducten wordt met gewasbeschermingsmiddelen gewerkt, die men absoluut niet bij de groenteplanten mag en wil gebruiken. Tussen de teelten door werd al het water, met daarin nog nuttige meststoffen en aanwezige bestrijdingsmiddelen, in het riool geloosd. Via het rioolwater kon een gedeelte van deze middelen in het milieu terechtkomen en dat is een ongewenste situatie.


 

LONGREADOmdat zij met seizoensproducten werken was het dus tot nog toe onmogelijk om hier onderuit te komen. Maar met de nieuwe Water IQ-installatie kunnen zij bestrijdingsmiddelen voor 99% uit het water zuiveren, voordat het water in het riool wordt geloosd. Het is zelfs niet meer nodig om in het riool te lozen, want zij kunnen het gebruikte en gezuiverde water zelf hergebruiken. Echter, totdat zij er 100% zeker van te zijn dat de installatie goed werkt, blijven zij voorlopig nog het schone water in het riool lozen.

Naast het verwijderen van bemestings- en bestrijdingsmiddelen, wordt de installatie ook gebruikt om virussen, bacteriën en schimmels te doden. Uiteraard werden deze in het verleden ook uit het water gezuiverd, maar gebeurde dat destijds middels verhitting. Door de Opticlear Diamond installatie behalen zij winst voor het milieu en de portemonnee. Met de nieuwe methode gebruiken zij per kubieke meter ontsmet water slechts een kleine hoeveelheid elektriciteit. Terwijl bij ontsmetten door verhitting voor iedere kubieke meter maar liefst één kubieke meter gas nodig was.

Met de nieuwe Water IQ-installatie voldoen zij aan de nieuwe wet- en regelgeving voor het gebruik van sommige bestrijdingsmiddelen. Bovendien is er een omgekeerd Nanofilter op de installatie gebouwd. Hierdoor wordt ophoping van Na+ en K+ voorkomen en kunnen zij eventueel de EC verlagen en op die manier het water weer hergebruiken. Hierdoor hoeven zij niet meer te lozen indien een voorraad water een te hoge EC of en te hoog Na+ gehalte heeft.

Op de hoofdlocatie in Made is de installatie inmiddels een aantal maanden operationeel. Op de tweede locatie in Made, welke momenteel ingericht wordt voor de opkweek van groenteplanten, wordt ook de tweede Opticlear Diamond binnenkort geïnstalleerd. De locatie in ’s-Gravenzande volgt begin volgend jaar. Al met al zijn zij vooruitstrevend bezig om zo veel mogelijk het milieu te ontzien bij de productie van groente- en sierteeltproducten.

 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt