Deelnemers rond de tafel

MAASSLUIS | Op 9 maart jl. stelde DrieMaasHave haar deuren open voor een rondetafelgesprek over de toekomst van de zorg in DrieMaasHave te Maassluis, georganiseerd door PvdA Maassluis.

Tweede Kamerlid Marith Volp, woordvoerder langdurige zorg en parttime huisarts, wethouder Arnold Keijzer en lokale PVDA leden gingen met medewerkers in de zorg en zorggebruikers in gesprek over de toekomst van zorg.

Johan van Eeden, regiomanager Maassluis bij Argos Zorggroep, benadrukte tijdens dit gesprek de punten die voor Argos Zorggroep van belang zijn, om de kwaliteit van onze zorg ook in de toekomst te waarborgen.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

 1. Marcel Thomassen
  13 maart 2017 at 21:15

  Wat een leuke foto, onder de noemer ronde tafelgesprek over de toekomst van de zorg. Zie ik twee Maassluise PvdA salon-socialisten die al tegenover elkander zittende, sterk de indruk wekken, beidde een beetje in de luchtledige ruimte te zitten lullen. Ja zo kennen wij de PvdA weer.

  Als er een partij in Nederland is die buiten de Pinokkio’s van de VVD, die de toekomst van de zorg geheel omzeep heeft geholpen, dan is het de Partij van de Armoede wel.

  Hele volksstammen heben de afgelopen 4 jaren geprotesteert en volksmanifistatie’s gehouden tegen de totale afbraak van het Nederlandse zorgstelsel alsmede sociale voorzieningen. Een afbraak niet alleen door VVD’er minister Schippers. Maar vooral qua de zorg & sociale afbraak door PvdA bewindslieden als; “Van Rhijn, Lodewijk (waar was je?) Asscher, Samsom en Jetta Klijnsma”.

  Meer dan 70.000 thuishulpen ontslagen de afgelopen 4 jaar (en er volgen nog 40.000). Er zijn 37.000 (wijk)verpleegkundigen de laan uit gezonden. Veel hospitaals en verpleeghuizen plus GGZ-instellingen zijn voorgoed gesloten. Senioren, chronisch zieken en gehandicapten liggen te veel in eigen pies & poep.Mensen worden de gehele week gedrogeerd. Vaak is eenmaal zich kunnen wassen per week er regulair. Er worden op jaarbasis 75.000 verwarde personen opgepakt. Er zijn tienduizenden dak & thuislozen in Nederland.

  Er zijn Vierhonderdtachtigduizend spookbewoners. Er zijn minimaal 250.000 illigalen. Verder is de armoede in Nederland de afgelopen 4 jaar met 40% gestegen onder zowel autoch- & allochtonen. Ook onder de kleine ondernemers.

  De jeugd & gezinszorg is een drama. Buurt & clubhuiswerk werd gesloten. De zorg voor (ouder) werklozen en langdurig bijstandgerechtigen is vrijwel afgeschaft, maar de repressie tegen hen niet. Sociale werkplaatsen zijn gesloten 70.000 mensen met beperkingen kunnen hierdoor op termijn naar de bijstand. Wajong wordt afgeschaft. De bezuinigingen gaan door.

  En dan die PvdA Staats-secretaris Jetta Klijnsma, die ons gehele pensioenstelsel uit de eigen Nederlandse handen heeft gegeven aan Brussel EU. Jetta Klijnsma die ook heeft besloten dat de minimaal 30 miljard die uit de pensioenpotten werden gestolen door voormalige regeringen, niet door de regering behoeft te worden teruggestort aan de rechtmatige eigenaren.

  Verder is door de PvdA 900 miljoen uit de bijzondere bijstand voor de Nederlandse bijstandgerechtigden c.q. de langdurig baanlozen, overgeheveld naar de opvang voor de vluchtelingen & de gelukkige asielzoekers. De kosten voor de opvang plus het onderdak van vluchtelingen en asielzoekers plus van de gehele vluchtelingenindustrie daaromheen in Nederland is geheim.

  Wij weten dat die kosten echter tussen de 6 a 8 miljard euro op jaarbasis bedraagt. Dat is ongeveer 500 euro per jaar p.p. en 42 euro p.p. per maand voor alle Nederlanders jong & oud. Vrijwel alle vluchtelingen in Europa hebben/krijgen zelden een regulier vaste baan in verhouding tot hun aantal.

  De Partij van de Arbeid een zorg-partij voor de arbeiders (en ZZP’ers)? Niet voor de Nederlandse arbeiders in ieder geval. Wel voor de Poolse, Bulgaarse, Roemeense en arbeiders uit Oekraine.

  De PvdA heeft ieder regeringsperiode waar ze aan deelneemt tussen de 5000 & 7500 baantjes plus bestuursposten te verdelen zowel lokaal, regionaal als (inter)nationaal. Zou die Argos-zorg directeur – met zijn dik betaalde salaris – ook lid zijn van de PvdA?

  Inmiddels kunt u vermoeden waarom ik niet stem op de PvdA.

  Marcel Thomassen

  FNV sector Uitkeringsgerechtigden
  Groot Rotterdam