© www. maassluis.nu - 8e molen bij de Oranjeplassen

Wethouder Pleijsier heeft de verantwoordelijkheid voor het overleg met de gemeente Rotterdam over het dringende verzoek van Maassluis om de achtste windmolen niet te plaatsen. Hij heeft een aantal pogingen ondernomen om zijn collega Pex Langenberg van Rotterdam te spreken te krijgen. Laatstgenoemde leek welwillend, maar heeft onlangs laten weten dat hij onverkort vasthoudt aan het convenant dat hij met Maassluis heeft gesloten en dat door voormalig wethouder Eitjes was bekrachtigd.  Het conflict moet zijn hoogtepunt krijgen in de rechtbank op 9 april wanneer de rechtszaak met meer dan 40 partijen begint.


Complexe toetselementen

Het is voor niet experts lastig beoordelen of aan alle voorwaarden wordt voldaan. De Milieueffect rapportage (MER) zal hier wellicht meer duidelijkheid kunnen bieden.

In het  handboek Risicozonering windturbines worden diverse criteria genoemd waaraan een windturbine minimaal moet voldoen.

hfst 6.1 Langs kanalen, rivieren en havens wordt plaatsing van windturbines toegestaan bij een afstand van ten minste 50 meter uit de rand van de vaarweg

hfst 7. 1 De afstand tussen windturbines en het dichtst bij gelegen spoor dient minimaal 7,85 meter + halve rotordiameter te zijn , gemeten vanuit het hart van het dichtstbijzijnde spoor, met een minimum van 30 meter

hfst 10 Indien (nog) niet bekend is welke windturbine geplaatst gaat worden dan wordt uitgegaan van de maximale werpafstand bij nominaal toerental te weten 245 meter. Zover kan een afgebroken rotorblad worden gecaramboleerd in de omgeving.

hfst 12 Plaatsing van windturbines wordt niet toegestaan in de kernzone van de primaire waterkering. Onder kernzone wordt verstaan het eigenlijke dijk – , duin – of damlichaam zijnde de primaire waterkering als bedoeld in de Wet op de waterkering

Wat dat laatste betreft: het lijkt erop dat de deltadijk ook een primaire waterkering is…

zie de kaart op :www.helpdeskwater.nl

 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

2 Reacties

 1. 12 maart 2015 at 09:13

  “De Wind Van Voren’

  Krijgen windmolens van weerszijden,
  en gaan er dan ook tegen strijden.
  Gejaagd door de wind,
  gaan wij eensgezind,
  de klap van die molens vermijden.

 2. 12 maart 2015 at 09:10

  ROTTERDAM staat in het ongelijk in onderstaande bij onze zuiderburen aan de andere oever!

  http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Rotterdam/Nieuws/Pages/Vergunningwindmolensmoetopnieuw.aspx