Afdeklaag Oranjeheuvel in de Hoekse polder mogelijk ernstig vervuild


HOEK VAN HOLLAND | Het heeft even geduurd maar er kwam in mei een antwoord op de vragen van PvdA Hoek van Holland over vervuiling in het natuurgebied de Oranjepolder (in de Oranjeheuvel).

Zij hebben vervolgvragen gesteld over het feit dat er mountainbikers (club) op deze heuvel parcoursen uitzetten. Volgens de fractie zou men dat, tot nader order, in dit gebied niet moeten willen. Ook zijn er vragen gesteld over het feit dat de boer, die de afgelopen jaren op de heuvel boerde, onderworpen is aan een spreekverbod:

“Gelukkig is de mais die op deze gronden is verbouwd niet in de voedselketen terecht gekomen maar, naar we hebben vernomen, tot biomassa verwerkt.”

In 2015 had de Partij voor de Dieren Rotterdam al kritische vragen gesteld, die antwoorden opleverden waaruit – achteraf gezien – het ontwijkende, ontkennende gedag van de wethouder valt te lezen:

Oranjeheuvel

Angstig vermoeden lijkt bewaarheid
De PvdA fractie stel dan ook:

“Het is een wrang dat Ton van Anraad al jaren bezig is om helderheid te verkrijgen over wel/niet vervuiling en dat nu blijkt dat er inderdaad waarschijnlijk een aanzienlijke vervuiling is en dat in het verleden genomen maatregelen duiden op het feit dat de stad Rotterdam bekend was met de mogelijke vervuiling. Je zou bijna denken dat het concern Rotterdam het e.e.a. te verbergen had! Het is nu ook wel duidelijk waarvoor de stad Rotterdam juist op die plaats een zonnecollectorenpark wil (laten) vestigen.”

Gelukkig is er actie ondernomen en wordt de vervuiling goed onderzocht. Stadsontwikkeling Rotterdam heeft beloofd de gebiedscommissie goed op de hoogte te houden Deze zaak wordt dus zeker vervolgd.


 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt