WATERWEG | In haar halfjaarbericht meldt Port of Rotterdam een aanhoudende groei containeroverslag die de daling in de overslag in de overige sectoren niet volledig kan compenseren. De totale overslag in haven Rotterdam is dan ook 2,2% minder dan in eerste helft van 2017.

Samengevat

  • Groei containeroverslag zet door (+5,9%)
  • Duidelijk minder overslag ruwe olie (-7,6%) en kolen (-11,9%), mede als gevolg van het voorziene sluiten van kolengestookte energiecentrales
  • Omzet en bedrijfsresultaat Havenbedrijf stabiel, netto resultaat sterk, vertekend door eenmalige ‘papieren’  bate als gevolg van boekhoudkundige verwerking van fiscale openingsbalans
  • Belangrijke stappen gezet in Energietransitie

De haven van Rotterdam heeft in de eerste zes maanden van 2018 een overslag gerealiseerd van 232,8 miljoen ton. Dat is 2,2% minder dan in het eerste halfjaar van 2017. De groei van de containeroverslag, een van de strategische speerpunten van het Havenbedrijf, zette door met 5,9% (in tonnen, +6,2% in TEU) ten opzichte van de eerste zes maanden van 2017, inclusief een nieuw overslagrecord in mei. Het marktaandeel van Rotterdam ten opzicht van de andere havens in de Hamburg-Le Havre range is in de containersector toegenomen van 30,9% (Q1 2017) naar 31,2% (Q1 2018)

Groei in containeroverslag

De groei in containeroverslag heeft echter de daling in de overslag van nat en droog massagoed niet kunnen compenseren. De teruggang bij massagoed zat vooral in de overslag van kolen, ruwe olie en minerale olieproducten zoals stookolie. De kolenoverslag is gedaald onder andere als gevolg van het sluiten van kolengestookte  energiecentrales, lagere energieproductie van nog operationele centrales en minder aanvoer van cokeskolen voor de staalindustrie. Opvallende groeisegmenten waren LNG en biomassa met ruime verdubbelingen ten opzichte van overslagvolumes in dezelfde periode vorig jaar. De financiële positie van het Havenbedrijf over het eerste halfjaar van 2018 was stabiel. Terwijl de ontvangen zeehavengelden gering daalden, namen de huur- en erfpachtopbrengsten van uitgegeven terreinen juist licht toe. Het resultaat vóór belastingen bleef nagenoeg onveranderd op € 126,1 miljoen.

Eenmalig

Het netto resultaat was evenwel sterk vertekend door een eenmalige bate als gevolg van de fiscale openingsbalans, die op zijn beurt weer het gevolg was van de belastingplicht van het Havenbedrijf. Dit eenmalige positieve resultaat is puur boekhoudkundig en is een direct gevolg van het toepassen van wet- en regelgeving. Het Havenbedrijf ontvangt hierdoor géén extra kasmiddelen of extra bestedingsruimte. Integendeel: waar het Havenbedrijf voorheen géén vennootschapsbelasting hoefde te betalen, moet dit met terugwerkende kracht vanaf 2017 wél. Het eenmalige ‘papieren’ positieve resultaat betekent enkel dat het Havenbedrijf in de toekomst tijdelijk minder belasting hoeft af te dragen.

Op dit moment zijn nog niet de overslagcijfers van alle havens beschikbaar over het voorbije tweede kwartaal. Daardoor kunnen nu nog geen marktaandelen betreffende het eerste halfjaar van 2018 worden berekend.

© Port of Rotterdam – De nieuwe radartoren op de Maasvlakte

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt