© www.maassluis.nu -Bundeling van krachten voor het beste resultaat

Het gebied van Delfland is zeer waterrijk. Helaas is dit water niet altijd even schoon. Dat moet en dat kan beter. Een complexe opgave die, vanwege de dichte bebouwing en het grote aantal belangrijke economische functies van ons gebied, alleen kan worden bereikt door een gezamenlijke inzet van alle betrokken partijen.

Met de laatste handtekening – van wethouder Joost Eerdmans van de gemeente Rotterdam – is de samenwerking tussen overheden nu een feit. Bestuurders van de gemeenten Den Haag, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Westland, Delft, Lansingerland, Maassluis, Schiedam, Vlaardingen en Leidschendam-Voorburg hadden reeds getekend voor schoon water en een toekomstbestendige leefomgeving. Hoogheemraad Ingrid ter Woorst vertelt zichtbaar trots:

Dat samenwerken levert winst op. Kijk maar naar de samenwerking in de afgelopen periode. Als alle plannen straks ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd, hebben we eind 2015 in totaal 28 hectare aan natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen gerealiseerd. Dat zijn ongeveer 60 voetbalvelden aan waternatuur. Een hele prestatie in zo’n dichtbebouwd gebied! Maar daarmee zijn we er nog niet. Daarom ben ik zo blij dat alle partijen nu met een handtekening hebben aangegeven ook voor de volgende periode graag samen verder te willen werken aan schoon water. En daarmee aan een prettiger leefomgeving waarin veel te genieten valt voor mens, plant en dier.

In het Delflandse water zitten nu nog vaak meststoffen en bestrijdingsmiddelen. Die zijn niet goed voor de waternatuur, terwijl waternatuur zo belangrijk is voor schoon water. “Want”, vervolgt Ter Woorst, “hoe meer verschillende soorten planten en dieren er in het water leven, des te schoner het water vaak is. We staan samen dus heus nog voor een hele uitdaging.”

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt