MAASSLUIS | Vandaag ondertekenden vertegenwoordigers van Careyn, DSW, Gemeente Maassluis, Maasdelta, Rogplus en Seniorenwelzijn de samenwerkingsovereenkomst ‘Gezond en wel in woonservicegebied De Vloot’. Hiermee geven de partners aan samen invulling te geven aan een aanpak die aandacht geeft aan wonen, welzijn, zorg en participatie. Dat om ervoor te zorgen dat de bewoners van woonservicegebied De Vloot langer zelfstandig en fijn thuis  kunnen blijven wonen en kunnen meedoen in een goede omgeving.

Wethouder Bronsveld (zorg) is blij dat de partners dezelfde wens delen: “Ik ben ervan overtuigd dat bewoners van De Vloot en het omliggende gebied, waaronder de Vlootschouwer, Drie Componisten en Parkhof, het ook fijn vinden om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen en mee te kunnen blijven doen in Maassluis, ook als zij kwetsbaar zijn of zorg nodig hebben. Door de krachten te bundelen en bestaande samenwerkingen met onder andere Albeda, Kindcentrum De Vloot, Stichting Onder Een Dak, Gemiva en Welzijn E25 voort te zetten, gaan we met een complete aanpak aan de slag om zo onze gezamenlijke doelen waar te maken.”

© PR

Vlootcoach

Een Vlootcoach op locatie wordt bij deze aanpak de aanjager én verbinder; deze luistert, signaleert en onderneemt actie als het gaat om de behoeften van alle partijen in De Vloot. Ook stimuleert en helpt de Vlootcoach bij de samenwerking tussen alle bewoners, vrijwilligers en organisatie. De Vlootcoach bouwt mee aan een bloeiende gemeenschap binnen De Vloot waar iedereen meetelt en kan meedoen./k

Wonen, welzijn, zorg en participatie

Alle partners zetten zich samen in om wonen, welzijn, zorg en participatie in De Vloot voor bewoners naar een hoger plan te tillen. Een kwalitatief goede en duurzame woning vormt de basis en wordt door deze samenwerking gecombineerd met welzijn, ontmoeting en zorg. Dit maakt het leven van bewoners makkelijker en prettiger en zorgt ervoor dat bewoners een hogere kwaliteit van leven ervaren in een veilige en prettige woonomgeving. Een omgeving waar vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid de vitaliteit, veerkracht, welzijn en (mede)verantwoordelijkheid van bewoners wordt gestimuleerd en ondersteund. Ook wordt ervoor gezorgd dat ‘zorg dichtbij’ is en blijft, zodat bewoners zo lang mogelijk op een prettige manier zelfstandig kunnen blijven wonen. En dat zij gemotiveerd worden om mee te doen aan activiteiten en elkaar helpen wanneer dat nodig is. Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst brengen de samenwerkende partijen het Maassluise convenant voor de ouderenzorg van november 2021 in de praktijk.Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens & Maatschappij | Publiceert eigen artikelen en aangeleverde berichten binnen dit thema