MAASSLUIS | De DCMR is op zoek naar een partij die saneringswerkzaamheden gaat uitvoeren in de Steendijkpolder. 

Zoals de aanhef luidt in het document van de openbare aanbesteding:

“De DCMR beoogt een Raamovereenkomst af te sluiten met één Opdrachtnemer. Opdrachtnemer voert hiertoe werkzaamheden uit zoals beschreven in het ‘beschrijvend document’. Opdrachtnemer wordt ingezet voor de werkzaamheden die in het kader van de uitvoering van het nazorgplan op de deellocaties Dr. Albert Schweitzerdreef en Steendijkpolder-Zuid moeten worden uitgevoerd. Tot de getroffen saneringsmaatregelen behoort een voor beide deellocaties gebruikte grondwaterzuiveringsinstallatie (GWZI). Ook voor de GWZI wordt Opdrachtnemer ingezet om werkzaamheden in het kader van de nazorg uit te voeren.”

nader informatie is nog niet bekend gemaakt


 

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt