MAASSLUIS | Het was 13 mei jl. een prachtige dag, De buitenhaven van Maassluis lag vol mooie oude slepers. Er werd druk gevaren en het publiek vermaakte zich uitstekend. Als je zin had, kon je zelfs een rondje meevaren.

© DMS

Om aandacht te vragen voor vroeger tijden, zongen “Die Maeze Sanghers” uit volle borst hun shanties en seasongs. Liederen, die aangeven hoe de zeelui toen het werk op zee uitvoerden. Op die manier hielden zij het juiste ritme erin. Shanties Zingen is bijgeschreven in de inventarislijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland en deze zijn onlosmakelijk verbonden met de zee en zeeschepen.

Wellicht denken mannen, dat lijkt mij wel iets ook al heeft u geen zout bloed. Elke dinsdagochtend van 10.00 -11.45 repeteert het koor in het Muziekgebouw in Maassluis.

Het is tijdens de repetities niet alleen zingen. In de pauze is er tijd voor een kopje koffie en een praatje.

Voor meer info zie www.shanty.nl of email pr.shanty.dms@gmail.com


Overall Beheerder

Overall Beheerder

Geen Reactie

Wij WEIGEREN Reacties ZONDER Voornaam + Achternaam!