door Maasdelta

MAASSLUIS | In april start de sloop van de woningen aan de G.A. Brederolaan. Het gaat om de huisnummers 5 t/m 35 rood-zwart en 2 t/m 34 rood-zwart. Eerder vonden er al voorbereidende werkzaamheden plaats.

In december is het sloopterrein ingericht. Ook zijn de leidingen rond de woningen weggehaald. In april worden rondom het hele werkterrein hekken geplaatst voor de veiligheid. Binnen de hekken komt een bouwkeet te staan. Van Zundert voert de sloopwerkzaamheden uit. Dit gebeurt op werkdagen tussen 7.00 en 18.00 uur. Inmiddels is Van Zundert gestart met het verwijderen van asbest. Dit gebeurt volgens de regels die hiervoor gelden. Het sloopbedrijf haalt materiaal weg dat herbruikbaar is, zoals hout en dakbedekking.

In april 2022 begint het slopen van de woningen
Van Zundert zorgt ervoor dat omwonenden zo weinig mogelijk last hebben heeft van geluid en stof. Veroorzaakt de sloop veel stof, dan sproeit de aannemer met water. Zo verspreidt het stof zich minder goed. Tijdens het slopen wordt het sloopmateriaal afgevoerd via de P.C. Hooftlaan, richting Laan 40-45. De wijk blijft gewoon bereikbaar, via met name de Jacob Catsstraat.

huidige situatie (vóór de sloop)

De G.A. Brederolaan is onderdeel van het werkterrein
Er is een omleiding zodat alle woningen bereikbaar blijven. U kunt hier de omleidingsroute bekijken. Het bouwverkeer rijdt via de P.C. Hooftlaan naar het werkterrein.

Na de sloop start de gemeente met het aanleggen van riolering in de straat
De planning is dat de gemeente hier eind mei 2022 mee start. Vervolgens worden ook de leidingen voor gas, water en elektriciteit aangepast en verlegd. We verwachten dat deze werkzaamheden eind september klaar zijn.

Vanaf oktober start Ballast Nedam met de nieuwbouw
Er worden 47 sociale huurwoningen gebouwd aan de G.A. Brederolaan. Deze leveren we waarschijnlijk op in de zomer van 2023 aan de nieuwe huurders.

nieuwe situatie

Na de bouw richt de gemeente de straat opnieuw in
De groenstrook die nu in het midden van de straat ligt, wordt verplaatst. Daardoor kunnen er aan beide zijden van de straat parkeervakken worden aangelegd. Zo ontstaat er meer parkeergelegenheid. Bekijk hier een tekening van de nieuwe inrichting van de G.A. Brederolaan.

Redactie Economie & Ondernemen

Redactie Economie & Ondernemen