MAASSLUIS | In de raadsvergadering van dinsdag 18 mei 2021 debatteerde de raad over de zgn.  Metropolitan Fiets Route (MFR). Een snelfietsroute door Maassluis, als onderdeel van het traject tussen Greenport Westland en Rotterdam Centrum. Het doel is het verbinden van woongebieden met de locaties in de regio waar veel mensen werken en bedrijven gevestigd zijn.

Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) is aanjager van dit plan. Bovendien financieren zij 70% van de route die over Maassluis’ grondgebied loopt, zijnde een 7 á 7,5 km. Deelname lijkt dan ook aantrekkelijk.

Voorkeursvariant van het college van B&W

In dat kader heeft het college de raad een voorkeursvariant voor een  snelfietsroute in Maassluis voorgelegd. Deze loopt midden door Maassluis van Oost naar West. Het idee hierachter is, dat voor de reeds geplande noodzakelijke reconstructies  -zoals bij de Julianalaan-  geprofiteerd kan worden van de MRDH-subsidie: ‘twee vliegen in één klap’ dus.

Risico’s

Die vlieger gaat voor de VSP niet op. De fractie heeft het voorstel faliekant afgewezen. Immers, de route is nu al onveilig voor fietsers en is ook niet veilig te maken en wel om de volgende reden: Het voorgestelde tracé loopt via de kruising Julianaweg/Laan 40-45 over de smalle Zuiddijk, Hoogstraat en Noorddijk, om, na over te steken voor de Moskee, te vervolgen langs de Westlandseweg. Ook wordt in dit voorstel voorrang op alle kruisingen bedongen voor de fietser.

Gezonde verstand

Het persen van tweerichtingsverkeer door smalle straten en het risico op opstoppingen voor autoverkeer bij de kruisingen, vindt de VSP buitengewoon onverantwoord en zelfs gevaarlijk. We hebben het college en de overige raadsfracties dan ook opgeroepen hier het gezonde verstand te gebruiken en dit voorstel van tafel te halen.


Veiligheid boven alles

De VSP is er –net als de VVD– voorstander van, dat het college een alternatieve route uitwerkt. Deze loopt idealiter meer in de lijn van de metro aan de kant van de Delflandsedijk. Deze optie is veiliger omdat hierbij de stad wordt gemeden en tevens de nieuwe wijken aan De Kade en Het Balkon verbindt met het bestaande netwerk.


Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt