DEN HAAG | Nederland heeft de invoering van de maximumsnelheid van 100 kilometer per uur op de snelwegen nog niet afgerond. Toch doemt er al een nieuwe snelheidsverlaging aan de horizon. Verkeersministers en andere deskundigen en vertegenwoordigers uit 140 landen ondertekenden in Zweden de ‘Stockholm Declaration’. Daarmee zetten zij een eerste stap richting de invoering van een snelheidslimiet van 30 kilometer per uur in bebouwde gebieden te zijn.

Tijdens de Third Global Ministerial Conference on Road Safety: Achieving Global Goals 2030 Stockholm, 19–20 February 2020 werden de intenties helder uitgesproken. De verkeersveiligheid op alle wegen moet sterk worden verbeterd valt te lezen.

Twee citaten uit die verklaring:

Focus op snelheidsbeheer, inclusief het versterken van de rechtshandhaving om snelheidsovertredingen te voorkomen en een mandaat te geven maximale wegreissnelheid van 30 km / u in gebieden waar kwetsbare weggebruikers en voertuigen vaak en geplande manier, behalve wanneer er sterke aanwijzingen zijn dat hogere snelheden veilig zijn, waarbij wordt opgemerkt dat inspanningen om de snelheid te verminderen zal in het algemeen een gunstig effect hebben op de luchtkwaliteit en de klimaatverandering en van vitaal belang zijn om het wegverkeer te verminderen sterfgevallen en gewonden”

Wij werken samen om ervaringen te delen over de goedkeuring en handhaving van wetgeving inzake gedragsrisico’s zoals te hard rijden, drinken en rijden en het niet gebruiken van veiligheidsgordels, kinderbeveiligingssystemen en motorhelmen en uitvoering van bewezen maatregelen om dergelijke risico’s te verminderen, die jaarlijks honderdduizenden levens kunnen redden, maar dat nog steeds niet zijn aangepakt in de meeste landen”

De volledige tekst (engels) vind je hier:

Stockholm Declaration

 

 

 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt