© www.maassluis.nu – In 2018 volgt er weer een onderzoek

MAASSLUIS – De dienstverlening van de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Maassluis wordt door de eigen klanten, evenals vorig jaar, gewaardeerd met het rapportcijfer 7,5. Dit is de uitkomst van het klanttevredenheidsonderzoek, uitgevoerd door de organisatie BMC-onderzoek, dat eind 2014/begin 2015 heeft plaatsgevonden.

Voor het twaalfde jaar op rij heeft de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid, samen met de sociale diensten van 22 andere gemeenten, aan dit onderzoek deelgenomen. In totaal zijn er 4.463 klanten met een bijstandsuitkering benaderd waarvan 744 uit Maassluis. Er hebben 215 inwoners gereageerd.

De gemiddelde score van alle deelnemende gemeenten voor de dienstverlening is een 7,1.
Op vrijwel alle onderdelen scoort Maassluis hoger dan het landelijk gemiddelde. Veel waardering gaat uit naar de manier waarop de klantmanagers hun werk doen: 84% van de ondervraagden is van mening dat de klantmanagers van Maassluis over voldoende kennis en ervaring beschikken en dat zij snel en efficiënt werken. Landelijk is dit percentage 75.

Zoals bekend worden per 1 juli a.s. alle activiteiten van de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid van Maassluis samen met die van Vlaardingen en Schiedam ondergebracht in het participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS. De uitkomsten van de onderzoeken gelden als ‘nulmeting’ voor de ontwikkeling van de kwaliteit van de dienstverlening door Stroomopwaarts.

David van der Houwen, wethouder Werk & Inkomen:

“Vanzelfsprekend is ook binnen Stroomopwaarts het beleid erop gericht de klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn,”

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt