r© www.maassluis.nu -  Veerdienst Maassluis-Rozenburg moet niet het schip in gaan

Zuid-Holland telt maar liefst 62 veerdiensten waaronder ook veerdienst Maassluis-Rozenburg valt, die vooral in het zuidelijk deel van de provincie onmisbaar zijn voor de mobiliteit en bereikbaarheid. Via een speciaal verenfonds wil de SP in Zuid-Holland hun voortbestaan garanderen. Velen verkeren in financieel zwaar weer.

Onder meer doordat de economie na jaren van krimp nog steeds nauwelijks groeit, hebben veel veren grote moeite om het hoofd boven water te houden. Via een permanent revolverend  verenfonds, wil de SP de beschikbaarheid van de veren garanderen.

Revolverend fonds biedt een krediet dat gedurende de overeengekomen periode en naar gelang van de wisselende economische positie van de krediet nemende onderneming wordt afgelost en opnieuw kan worden gebruikt.

Een permanent revolverend verenfonds houdt in dat de provincie samen met andere partners zorgt voor een fonds waaruit veerbedrijven kunnen lenen voor onderhoud en nieuwbouw van schepen, maar dat die leningen uiteindelijk wel moeten worden terugbetaald.

In overleg met het Landelijk Verenplatform is berekend dat het verenfonds ongeveer 12 miljoen euro groot zou moeten zijn. Samen met deze en andere organisaties en medeoverheden komt de SP fractie in de Provinciale Staten Zuid-Holland de komende periode met concrete voorstellen voor het instellen en vullen van dit fonds.

SP-Statenlid Lies van Aelst:

‘De veren zijn onmisbaar voor de mobiliteit van heel veel scholieren en forenzen. Veel veren redden het echter niet om zelf nieuwbouw en onderhoud te financieren. Banken geven vaak nul op rekest bij de aanvragen, waardoor de veren in de kou blijven staan’.

Bestuurder SP Maassluis Annemieke Puyt:

‘Ik ben verheugd te horen dat er een concreet voorstel komt om op deze wijze ook onze veerdienst Maassluis-Rozenburg te proberen te behouden. De komst van de Blankenburgtunnel, die wij nog steeds niet willen hebben, vergroot het risico dat ook het Rijk en de Provincie deze veerdienst wil opheffen. Dat zou voor velen die dagelijks gebruik maken van de dienst voor woon-werkverkeer en onderwijs, vooral de langzaam-verkeer deelnemers, inhouden dat zij helemaal om moeten rijden naar de Beneluxtunnel, omdat in de Blankenburgtunnel geen wandel-fietsgelegenheid wordt aangelegd. Daarbij zou voor ons de kans voor toename van toerisme per fiets ontnomen worden.’

 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Ronald van Santviet
    5 maart 2015 at 14:42

    Kwalijke zaak…..maakt kaartjes en abbonementen duurder…..mats minder mensen om gratis mee te mogen varen……voer een beter betalingssysteem in……dat scheelt een grote bron van inkomsten en is de Veer misschien te behouden !