door Statenfractie van de SP

DEN HAAG | Het Provinciebestuur moet het fiasco rond de veerdienst Maasluis-Rozenburg aangrijpen om zelf de uitvoering ter hand te nemen. Dat is wat zowel de Statenfractie van de SP Zuid-Holland als de gemeenteraadsfractie van Rotterdam willen. De twee overheden kunnen dit zo nodig samen vormgeven.

Op donderdag 25 mei gooide vervoerder Blue Amigo (AquaSwets) de handdoek in de ring nadat de provincie de overeenkomst beëindigde en vroeg faillissement aan, waardoor er plotsklaps ook een einde kwam aan het fietsers- en voetgangersveer tussen Rozenburg en Maassluis. Het autoveer is al sinds oktober 2022 uit de vaart. SP-fractievoorzitter Lies van Aelst is niet verbaasd over deze ontwikkelingen, wel boos: “Het is al tijden een grote rotzooi met deze veerdienst. Wie zitten er nu alweer met de gevolgen? Dat zijn de mensen die gebruik moeten maken van de dienst en de werknemers. Er moet zo snel mogelijk weer een autoveer komen én volgens afspraak behouden blijven.”

De SP wil voorkomen dat er nu weer heel veel tijd en geld verloren gaat met een nieuwe Europese aanbesteding. Neem als overheid zelf je verantwoordelijkheid, zo betoogt van Aelst: “Als SP vinden we al sinds jaar en dag dat het openbaar vervoer een nutsvoorziening is die niet mag worden overgelaten aan de markt. Laten we van dit fiasco met Blue Amigo nou gebruikmaken om door te pakken en zelf de veerdienst uit te gaan voeren. We willen dat het provinciebestuur op de kortst mogelijke termijn met de gemeente Rotterdam aan de slag gaat om dat vorm te geven.”


Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek

2 Reacties

 1. Marthijn de Rooij
  29 mei 2023 at 15:59

  Sja maar wat moeten we nu ?
  De 2 autoveerponten zitten waarschijnlijk in de boedel van 1 van die failliete BV’s
  Deze zullen dus door de curator verkocht worden
  Ook hier zal de provincie dan weer in de buidel moeten gaan tasten omdat het simpelweg de enige oplossing is om het autoveer terug te krijgen.
  Er zijn immers geen andere schepen die van de op maat gemaakte steigers gebruik kunnen maken of er moet een compleet nieuwe veerpont komen.

  In 2017 schreef de provincie in het bestek voor de aanbesteding uit 2017 ( waar al het gedonder mee begon ) het volgende :


  Belangrijke kanttekening is echter dat het veer voor (regionaal) langzaam verkeer van belang blijft omdat de nieuwe Blankenburgtunnel ( nu Maasdelta tunnel ) geen doorgangsmogelijkheid zal bieden aan langzaam verkeer. Bij deze afweging heeft het veer Maassluis Rozenburg als alternatief voor langzaam verkeer een rol gespeeld. Deze veerverbinding zal ook na de opening van de tunnel nodig blijven voor langzaam verkeer. Ook zal er een beperkte behoefte overblijven voor gemotoriseerd verkeer en kan het veer een rol spelen in het geval van calamiteiten

  Langzaam verkeer : Loonwerkers , boeren , gemeentediensten ETC
  Ook werd de veerdienst vaak gebruikt voor speciale zware transporten met ladingen die hoger zijn dan die door tunnels en over bruggen mogen.
  Hieruit blijkt wel dat de PZH echt van mening was dat er een autoveer moet blijven.

  Ik vind dit echt een clusterfuck van jewelste
  Eigenlijk heeft J Baljeu er zo’n zooitje van gemaakt dat ze zou moeten opstappen.
  Ze heeft geweigerd regie te voeren

  100% eens met de SP

 2. Leo van der Wel
  27 mei 2023 at 17:32

  Eens met deze opvatting van de SP: publieke voorzieningen horen niet in commerciële handen. De provincie en/of de beide gemeentes kunnen dit prima tegen aanvaardbare kosten in eigen beheer uitvoeren. Hoe ingewikkeld is dat nou? En een europese aanbesteding hiervoor is natuurlijk helemaal een overkill. Ja, ik weet dat dit in de wet staat, maar laten we ons gezonde verstand weer gaan gebruiken.