Bij de uitvoering van het “Actieplan Spelen Maassluis 2018 – 2028” zal worden samengewerkt met gebruikers en bewoners.

MAASSLUIS | De gemeenteraad heeft in de motie ‘Spelen in Maassluis’  dd november 2016 de wens uitgesproken om speelruimte in Maassluis te verbeteren. Het college heeft op 16 oktober besloten het “Actieplan Spelen Maassluis 2018-2028” vast te stellen.  In het Actieplan staat omschreven hoe we flexibel om zullen gaan met speeltoestellen, op welke wijze we gaan vergroenen en speelplekken ook aantrekkelijk en toegankelijk maken voor kinderen met een beperking.

Over de jaren 2018 t/m 2022 vergt de uitvoering van het Actieplan Spelen Maassluis 2018-2028 een totaalbedrag van €610.000,= ( €90.000,= in 2018 en €130.000,= in de daaropvolgende jaren).

U leest alle details per wijk hier: 

Actieplan per wijk

In oktober 2017 werd de aanzet tot het “Actieplan Spelen Maassluis 2018-2028” in de vorm van een koersdocument gepresenteerd. Daarna is dit richtinggevende document nader geconcretiseerd in de vorm van actieprogramma, inclusief speelruimtebeleid. De gemeente Maassluis is daarbij ondersteund door ‘OBB-speelruimte specialisten’, het bureau dat in 2006 het toenmalige speelruimteplan heeft voorbereid.

De koers die gekozen is:

1.Speelherinneringen Maassluis wil kinderen levendige groene speelherinneringen geven! Door de kwaliteit van bestaande plekken te verhogen met groen en uitdagende toestellen
bieden we meer speelwaarde, mogelijkheden voor vrij samenspel en sportieve ontmoeting.

2.Groene speellandschappen Speelplekken groener en ruimer inrichten geeft volop kansen voor vrij spel, sporten en ontmoeten. In een groen speellandschap hebben verschillende typen spelers een eigen plek, je kunt er de natuur en seizoenen beleven, er is uitdaging om te ontdekken wat je wel en (nog) niet kunt en samen met je vriendjes is er iets unieks te beleven.

3.Meer kansen voor kinderen met een beperking Voor kinderen met een beperking maken we speelplekken nog beter toegankelijk. Veel speelplekken zijn reeds geschikt. Samenspel wordt gestimuleerd door gebruik te maken van natuur en toestellen die de zintuigen prikkelen. We vragen hierbij de doelgroep om actief met ons mee te denken.

4.Ruimte voor vrij spel, sporten en ontmoeten op formele plekken Speelplekken met kwaliteit geven aanleiding tot ontmoeting voor de hele buurt. Speelwaarde bereik je op centrale speel-, sport- en ontmoetingsplekken. Daar waar veel kinderen en jeugdigen wonen en weinig informele speelruimte aanwezig is, zijn steunplekken in de buurt. Daar waar in de stad voldoende ruimte is en afstand tot woningen bieden we grotere bovenwijkse plekken. Dit zijn plekken met ruimte voor sport en ontmoeting voor jeugdigen en jongeren, zoals een skatebaan. Of dit zijn plekken waar kinderen de ruimte krijgen om te spelen in de natuur, zoals Avonturis. Plekken die weinig gebruikt worden richten we opnieuw mooi en veilig in naar plekken zonder toestellen zodat daar het vrij spel in het groen de ruimte krijgt.


 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Aad Rieken
    24 oktober 2018 at 09:07

    “Speel-En-Der-Wijsl”