MAASSLUIS | Alle politieke partijen in Maassluis hebben een exemplaar van de brief over het verguisde plan ‘Malipaard Gudde’ gekregen. Deze brief is inmiddels verheven tot ‘raadsinformatiebrief’ en is opgesteld namens de verenigingen Allez Tirer, M.H.V Evergreen, V.T.M. AV Waterweg, Muziekgebouw, Gophers.  Deze verenigingen verwachten van het college van Burgemeester en wethouders in casu de wethouder Sport en Recreatie regie op deze snode plannen, waar verenigingen nu het slachtoffer dreigen te worden.

In de brief schrijft  dhr. Mr.  Pieter Hoogenraad (voorzitter van MSV’71) met klem dat deze verenigingen met verbazing via artikelen in de media kennis hebben genomen van een “groots plan voor nieuw sportcomplex in Maassluis” van de heren Malipaard en Gudde.

Deze verbazing zit vooral in het feit dat plannen zijn ontwikkeld zonder dat de verenigingen daarbij betrokken zijn. Via de pers hebben zij globaal vernomen wat de plannen zouden zijn en dit heeft geleid tot zeer grote onrust onder leden van de zeven in de Steendijkpolder gevestigde verenigingen.

Inmiddels hebben zij vernomen dat het plan om tot een nieuw sportcomplex te komen wél bekend is bij het college van Burgemeester en wethouders, alle lokale politieke partijen en de Maassluise Sport en Recreatieraad (adviesorgaan van het college).

Voor de in de Steendijkpolder gevestigde verenigingen is het onbegrijpelijk dat zij de plannen uit de pers moeten vernemen.

Als verenigingen kunnen zij inhoudelijk niet ingaan op plannen die zij niet kennen, maar zoals u uit de pers hebt kunnen vernemen wordt de kreet: “volstrekt onaanvaardbaar” al genoemd. Kortom: hierdoor is er een chaotische situatie ontstaan voor de verenigingsbesturen die als vrijwilligers al hun handen vol hebben om de verenigingen draaiende te houden.

Op initiatief van M.S.V. ’71 is er op 11 juli j.l. reeds een overleg geweest met de volgende verenigingen:
Allez Tirer M.H.V Evergreen V.T.M. AV Waterweg Muziekgebouw, Gophers

Het resultaat van dit overleg is, dat zij van het college van Burgemeester en wethouders in casu de wethouder Sport en Recreatie regie verwachten op deze snode plannen, waar verenigingen nu het slachtoffer van zijn geworden. Het heeft nu al geleid tot zeer grote onrust onder de vele leden. De verenigingen wensen een overleg met de wethouder Sport en Recreatie om het standpunt van het college van Burgemeester en wethouders over deze plannen te vernemen.


 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

3 Reacties

 1. Aad Rieken
  5 augustus 2018 at 15:41

  Het plan van Malipaard en Gudde,
  vinden verenigingen knudde.
  Ze maken bekend,
  hun wijk bljft erkend,
  ze kunnen hun plannetje schudde!

 2. Aad Rieken
  5 augustus 2018 at 13:39

  Het plan van Malipaard en Gudde,
  vinden verenigingen knudde.
  Zij zijn het gewend,
  en daardoor verwend,
  aan vertrouwde omgevings kudde!

 3. Bea Scheurwater
  5 augustus 2018 at 13:36

  Epidemisch, eerst doen dan pas praten zo wordt de kloof een ravijn tussen burgers en bestuurders