MAASSLUIS | Onlangs heeft de gemeenteraad het programmaboek integrale duurzame stadsontwikkeling vastgesteld. In dat programma staat de ontwikkelopgave van Maassluis op het gebied o.a. van toevoegen van woningen, mobiliteit en klimaatadaptatie.

Geïnteresseerd in een woning? Bekijk in de komende tijd hier: ■ plannen

De gemeenteraad mag zich zo vlak voor het kerstreces nog snel even buigen over dit plan (zie de DETAILS ONDERAAN HET ARTIKEL) , want de wethouder neemt de stad natuurlijk mee in het proces.

De visie die de gemeenteraad in essentie gaat bespreken & goedkeuren a.s dinsdag 19 december luidt in eenvoudige taal: “Het groen en de ruimte bij de Koningshoek wordt ingeleverd, de parkeerplaats wordt volgebouwd met een sportzaal, hoogbouw (5 hoog en 7 hoog) en het vrije zicht voor omwonenden verdwijnt. Aan de Haydnlaan verdwijnt sportzaal en komt 3 hoog bebouwing. Tussen stadhuis en Van Beethovenlaan komt hoogbouw (5 hoog)”.

De eerst stap daarna is participatie. Wethouder Kuiper(PvdA): “We nemen de inwoners mee in het proces. We willen in de komende maanden uitgebreid in gesprek gaan over de gebiedsvisie met alle partijen in en om station Maassluis West (o.a. bewoners, winkeliers en reizigers) en met potentiële gebruikers van het gebied, met als doel de gebiedsvisie te verrijken. De participatie heeft ook als doel om het grote aantal woningzoekers, starters, senioren en zoekers naar een sociale huurwoning te bereiken en hen te laten meedenken.”

Gebiedsvisie

Het rapport met de gebiedsvisie opgesteld door een extern partij dat geen binding noch voeling met de stad heeft. Het is Urbis een Rotterdams bureau voor stadsontwikkeling.

De gebiedsvisie Station West is het resultaat van deze integrale werkwijze. In de gebiedsvisie komt het gemeentelijk ruimtelijk en maatschappelijk beleid samen en maakt de ontwikkelingsmogelijkheden van dit gebied nabij de metrohalte en winkelcentrum Koninghoek inzichtelijk. De locatie Station West (in eigendom van de gemeente) is een binnenstedelijke locatie. Dit vraagt om een zorgvuldig proces van participatie met de omgeving en woningzoekenden in Maassluis. De ca. 375 – 500 voornamelijk betaalbare woningen zijn namelijk een belangrijke bijdrage aan het oplossen van het woningtekort.

dit moet grotendeels worden volgebouwd

Hier vind je het Raadsvoorstel

Hier vind je de gemeenteraad die mag besluiten

Hier vind je de gebiedsvisie; het uitgebreide document (ca 100 pagina’s inclusief illustraties)


Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek