© www.maassluis.nu - Staatssecr.Jetta Klijnsma over Armoede- en Schuldenbeleid

Op vrijdag 6 februari 2015 brengt staatssecretaris Jetta Klijnsma (SZW) een werkbezoek aan de gemeente Maassluis in het kader van het armoede- en schuldenbeleid, samen met maatschappelijke organisaties en gemeenten. Hiervoor bezoeken zij de Voedselbank aan de Troelstraweg. Daarna bespreken ze de gezamenlijke aanpak van het armoede- en schuldenbeleid in Nederland. Doel van dit overleg is het uitwisselen van kennis en ervaring om samenwerking te bevorderen. Voor het eerst vindt dit overleg op locatie plaats.

Armoede en Schuldenbeleid in Nederland

Gemeenten hebben jaarlijks 90 miljoen extra voor armoede- en schuldenbeleid van het kabinet gekregen. Met dit geld geven zij kinderen uit gezinnen met een laag inkomen de kans om mee te doen. Daarnaast zetten gemeenten zich in om meer mensen uit de armoede te halen. Deze mensen krijgen bijvoorbeeld hulp bij het zoeken naar werk, omdat ze door een baan ook meer inkomen krijgen en zij en hun kinderen niet meer in armoede leven. Voor maatschappelijke organisaties is in 2014 en 2015 4 miljoen euro beschikbaar voor projecten gericht op het bestrijden van armoede en schulden.

Op het terrein van het schuldenbeleid werken gemeenten en organisaties samen als zij signalen hebben over mensen bij wie het financieel mis kan gaan. Met deze gezamenlijk inzet moet het lukken om meer mensen uit de schulden te houden. Voor mensen die toch in de schulden komen is er adequate schuldhulpverlening.

Aanwezige organisaties

Bij het werkbezoek en het gezamenlijk overleg zijn de volgende gemeenten en maatschappelijke organisaties aanwezig: Resto Van Harte, Humanitas, de Kinderombudsman, het Jeugdsportfonds, het Leger des Heils, de Nibud, Voedselbanken Nederland, Kerk in Actie, de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK), de gemeente Zuidhorn, de gemeente Maassluis en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Programma

  • 14.15 Bezoek aan Voedselbank
  • 14.55 verplaatsing naar Buurtcentrum ‘de Hooftzaak’
  • 15.00 Toelichting op activiteiten Buurtcentrum ‘de Hooftzaak’
  • 15.10 Rondleiding Buurtcentrum
  • 16.00 Start overleg gemeenten en maatschappelijke organisaties
  • 17.00 Afsluiting
Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt