MAASSLUIS | De gemeente wil serieus werk maken van onderhoud in de openbare ruimte. Daartoe vond in het voorjaar een openbare aanbesteding plaats gericht op het vinden van één (of twee) marktpartner(-s). Van een marktpartner wordt iets wezenlijk anders verwacht dan bij de traditionele uitbesteding waarbij een afgekaderd deel van het werk wordt weggezet bij een marktpartij.

De totale aanbestede waarde bedraagt  € 720.000 per jaar. De gunning aan een partij vond rond de zomer plaats. De firma die de werkzaamheden voor zijn rekening neemt is Wallaard Groen B.V. uit NOORDELOOS.

Meedenken

In plaats van het ‘wegzetten’ van werk bij een marktpartij, heeft het Stadsbedrijf een samenwerking voor ogen waarbij deze marktpartner ‘mee ademt’ en ‘mee denkt’ met het Stadsbedrijf. In deze samenwerkingsvorm levert de marktpartner kennis en expertise, deelt hij observaties en draagt hij actief bij aan de realisatie van een marktconform en toekomstbestendig Stadsbedrijf (i.e. de marktpartner ‘denkt mee’).

Seizoenswerk

Daarnaast neemt de marktpartner onder meer seizoenswerk voor z’n rekening, helpt de marktpartner de fysieke belasting van de medewerkers te spreiden door zwaar werk op te pakken en springt de marktpartner bij door gaten in de bezetting op te vangen, ontstaan door calamiteiten, ziekte of anderzijds (i.e. de marktpartner ‘ademt mee’).

Een van de richtlijnen die wordt gehanteerd is de zogeheten beeldkwaliteit genoemd in dit document:

Wanneer niet/wel maaien

Omvang van werkzaamheden

Perceel 1 – Integraal beheer openbare ruimte: € 560.000,- per jaar , waarvan ca. € 70.000,- voor boomverzorging.

  • Advies inzake bedrijfsvoering en management
  • Onderhoud van terreinen
  • Diensten voor het wieden van onkruid
  • Beplanten en onderhouden van groengebieden
  • Wegenonderhoud

Perceel 2 Diensten op het gebied van vuilnis en afval  

Reguliere werkzaamheden afvalinzameling: € 160.000,00 per jaar

  • Advies inzake bedrijfsvoering en management
  • Afvalverzameling en –verwerking

Aanvankelijk was de raming van de totale waarde van de aanbesteding veel : €: 1.141.285,00

Een jaar na dato

Met deze aanbesteding wordt de operationele regie van het onderhoud voor een deel bepaald, hetgeen wij reeds berichten in juli 2017:

Gemeente zoekt kwaliteit buiten de deur

 


Duurzaamheid Quote

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt