Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist - mogelijk tussen de regels door -  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
  • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia


Kerst voor de Voedselbank

De Voedselbank is in Maassluis
helaas nog niet overbodig
en dus zijn levensmiddelen
voor een fijne Kerst hard nodig.

Zaterdag achttien december
is er een grootscheepse actie,
want van de voedselvoorraden
resteert er nog maar een fractie.

We kunnen onze gaven kwijt
bij Station West en MSV
en diverse supermarkten
en kerken werken graag weer mee.

Moskee Ibrahim en scholen
dragen ook nog een steentje bij
en bij de Voedselbank zijn ze
met onze komst zeer zeker blij.

Hopelijk brengt deze actie
weer het beste in ons boven
en kan de Voedselbank ieder
een prettige Kerst beloven.

Jaap van Oostrum,
stadsdichter


Actie Kerst voor de Voedselbank 2021-2022 weer hard nodig

Jaap van Oostrum

Jaap van Oostrum

Jaap van Oostrum | Stadsdichter Maassluis | Schrijft op eigen initiatief of op uitnodiging over zaken in de gemeente Maassluis | In deze rol 2 jaar ambassadeur voor Maassluis met het dichterlijk woord. | Dichter | Leerkracht basisschool