MAASSLUIS | Ondernemers hebben de afgelopen tijd hard gewerkt aan het continueren van een Bedrijven Investeringszone voor de binnenstad van Maassluis. Een Bedrijveninvesteringszone (BI-Zone) is een door ondernemers aangewezen gebied waarbinnen een heffing wordt geheven ter financiering van door de ondernemers in dat gebied gewenste extra voorzieningen.

Met resultaat. Om de BIZ in te voeren, moet minimaal 50% van de ondernemers stemmen. Daarvan moet tweederde ‘ja’ stemmen en de ja-stemmers moeten meer WOZ-waarde vertegenwoordigen dan de nee-stemmers. Dat blijkt te zijn gehaald!

Voordat de BI-Zone verordening van kracht kon worden, moesten de betrokken ondernemers in het BI-Zone gebied hiervoor de afgelopen weken hun stem uitbrengen. De beoogde BI-Zone Stadshart Maassluis telt 160 stemgerechtigden. De uitslag is de volgende:

 • 1 ongeldige stem
 • 104 geldige stemmen (65 %)
 • 91 ja-stemmers (87,5 % van het totaal aan geldige stemmen)
 • 12 nee-stemmers (12 % van het totaal aantal geldige stemmen)
 • ja-stemmers vertegenwoordigen ruim € 22 miljoen aan WOZ-waarde en de nee-stemmers ruim € 2 miljoen.

De verordening en de uitvoeringsovereenkomst BI-Zone Stadshart Maassluis zullen nu in werking treden. Het streven is om de BI-Zone te laten functioneren voor maximaal 5 jaar.

Wat is een BI-Zone?
Een BI-Zone is een bedrijventerrein of winkelgebied, waarbinnen ondernemers gezamenlijk investeren in activiteiten in de openbare ruimte en waar alle ondernemers in het gebied aan meebetalen. De financiering vindt plaats middels een gebiedsgerichte heffing, de verplichte BIZ bijdrage, op onroerende zaken van ondernemers binnen de BI-Zone. De opbrengst vloeit via een subsidieverstrekking weer terug naar de ondernemers om de door hen gewenste activiteiten uit te voeren. De activiteiten moeten volgens de wet gericht zijn op het bevorderen van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling in de bedrijveninvesteringszone.

Voorbeelden zijn extra toezicht, verlichting, camerabewaking, bewegwijzering, verkeersvoorzieningen, extra promotie en evenementen. De activiteiten van de BIZ zijn aanvullend ten opzichte van de diensten van de gemeente.

De beoogde resultaten zijn:
– minder kosten door gezamenlijke inkoop van diensten
– meer omzet door meer bezoekers
– het gebied wordt aantrekkelijker en veiliger

Het is een instrument voor en door ondernemers, waarvan de ondernemers ook zelf de kosten dragen. Doordat alle ondernemers verplicht bijdragen, blijven de kosten per ondernemer laag en zijn er geen ‘freeriders’ (ondernemers die wel profiteren, maar niet meebetalen). De BI-Zones zijn dus gericht op draagvlak, vergroting van slagkracht en het eerlijker verdelen van de lasten en kan daardoor effectiever zijn dan andere samenwerkingsvormen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

2 Reacties

 1. Ronald van Santvliet
  11 februari 2017 at 11:37

  Samen sterk !

 2. Aad Rieken
  9 februari 2017 at 10:08

  ————-STADSHART————-,
  Er Ligt/Zit Nog Een Gat In De Markt!