door gemeente maassluis

MAASSLUIS | Het college van B&W heeft op 11 oktober jl. een voorkeursscenario vastgesteld voor de herinrichting van het voormalige RK-kerkterrein gelegen tussen de straten Zuidvliet, P.C. Hooftlaan, Mgr. W.M. Bekkerslaan en Petrus Cockstraat.

Vorig jaar november zijn er afspraken gemaakt met woningcorporatie Maasdelta over het niet-bebouwen van dit terrein. Er is besloten om het in te richten als parkeerterrein met de mogelijkheid om er evenementen te houden. Dit plan is nu uitgewerkt.

Op het terrein komen parkeerplaatsen voor de binnenstad met een groene plek voor de inwoners van Maassluis. Hiermee draagt het plan bij aan een zogenaamde klimaatadaptieve stad: een plek waar extreme weersomstandigheden beter worden opgevangen. Steeds vaker worden lange periodes van droogte afgewisseld met grote hoeveelheden regen in korte tijd. Door klimaatadaptieve oplossingen worden bijvoorbeeld hittestress en wateroverlast voorkomen.

Het toekomstige groen zal samen met de Schuurkerk een mooi decor zijn voor evenementen die op het terrein gehouden kunnen worden. Er wordt ruimte gereserveerd voor een bewaakte fietsenstalling.

Op 29 september jl. is het scenario tijdens de informatieavond Sluispolder-West gepresenteerd en door bewoners met veel enthousiasme ontvangen. Het plan zal verder worden uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Hierna kan het project worden uitgevoerd.


Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek