door CDA fractie

MAASSLUIS | Bij de behandeling programmabegroting 2021-2024 is een motie door de gemeenteraad aangenomen waarin versnelling van de vernieuwing van de binnensportaccommodaties wordt gevraagd. Voor wat betreft de uitwerking van de deze motie wordt verwezen naar een raadsvoorstel omtrent de sportnota in februari 2022.

Belangrijk in de motie is de vraag om een visie te ontwikkelen voor zowel de plannen voor zowel Haydnlaan als de Olympiahal te realiseren en hierbij woningbouw en andere cofinancieringsbronnen te onderzoeken. In het investeringsplan staat de realisering van de Olympiahal gepland in 2023-2024.

Gezien de lange doorlooptijden van recent gerealiseerde en te realiseren accommodaties zoals de nieuwbouw van de Kindertuin maar ook de Sportzaal aan de Sportlaan hebben wij de volgende vragen:

• Hoeveel tijd is er nodig om tot een realisatie te komen van een nieuwe Olympiahal en hoe verhoudt zich dat tot de planning uit het investeringsplan?

• Wat is de huidige stand van zaken van de voorbereidingen voor de realisatie van de Olympiahal?

• Welke ontwikkelingen zijn als gevolg van de motie uit 2020 inmiddels in gang gezet?

• Excelsior M is met hun accommodatie gelegen naast de huidige hal en een samenwerking zou tot de mogelijkheden kunnen behoren, welke mogelijkheden ziet het college?

• Het huidige clubgebouw en ondersteunende gebouwen (kleedkamers) van Excelsior M zijn oud en de club wil graag investeren en heeft aan ons aangegeven te willen samenwerken met de gemeente. In ons gesprek met Excelsior M begrepen we dat zij globale opties met de gemeente heeft gedeeld, maar dat daar tot op heden geen gevolg aan is gegeven, waarom niet?

• Is er naast Excelsior M ook al contact met andere belanghebbenden?

• In hoeverre wil het college samen met de belanghebbenden zoeken naar een optimale inpassing voor alle partijen en te streven naar een realisatie die past bij de planning van het investeringsplan?Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt